Graficzny nagłówek podstrony

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2022

22 września zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna 2022. Do Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 13 projektów, dwa z nich zostały wycofane przez Pełnomocników a trzy po ocenie formalno - prawnej  nie zostały dopuszczone do głosowania. 

W sumie w głosowaniu oddano poprawnie 7167 głosów. Na realizację zadań w Budżecie Obywatelskim 2022 przeznaczono kwotę 2 550 000,00 zł, a złożone projekty poddane głosowaniu opiewały na kwotę 3 641 250,00 zł. 

Projety wybrane przez mieszkańców mają wartość 2 548 250,00 zł.

Zgodnie z § 7 ustęp 13 - 16 Uchwały nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna wybrała do zrealizowania nie dwa a trzy projekty małe. 

 

 

°projkety podświetlone na zielono są wybrane do realizacji

Więcej informacji na stronie: https://leszno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-09-29 15:49:56
0 Koszyk