Graficzny nagłówek podstrony

Wybrane działania partycypacyjne

Przez lata trwania projektu realizowanych było szereg działań mających na celu włączenie społęczności lokalnej w proces zmian rewitalizacyjnych.

Są to nastepujące działania, m.in. wynikające z opracowanego Programu partycypacji społecznej:

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje GPR - Więcej informacji znajduje się TUTAJ 
Konsultacje dotyczące Komitetu Rewitalizacji - Więcej informacji znajduje się TUTAJ oraz TUTAJ
Konsultacje dotyczące zagospodarowania placów miejskich - Więcej informacji znajduje się TUTAJ 
Konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu pokolejowego- Więcej informacji znajduje się TUTAJ 


KARAWANA WYDARZEŃ, czyli…

Cykle terenowych działań aktywizacyjnych, konsultacyjnych, informacyjnych i promocyjnych polegające na pojawieniu się Wędrownych Namiotów w przestrzeni miejskiej (Mobilne punkty konsultacyjne rewitalizacji).
Podczas wydarzeń wykonywana była diagnoza potrzeb i zasobów, odbywały się działania promujące rewitalizację, partycypację, konsultacje społeczne. W ramach Karawany Wydarzeń w przestrzeni miejskiej, podczas cyklicznych imprez miejskich (m.in. Rynki Śniadaniowe czy Powrót Króla) ustawiono kolorowe namioty rewitalizacyjne, w których rozmawiano z mieszkańcami i uczestnikami imprez diagnozując najważniejsze problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji. Dodatkowo rozdawano ulotki informacyjne, informowano o tworzących się grupach roboczych, zachęcano do włączenia się w proces rewitalizacji.

Karawanę wydarzeń rozpoczynały Wydarzenia Startowe:

  • 22.09.2017r. – wydarzenie współtworzone z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej zorganizowane dla młodzieży uczącej się w leszczyńskich szkołach w miejscu naturalnych dróg powrotu uczniów z placówek. Młodzież, wracająca z pobliskich placówek miała okazję do wzięcia udziału w grach, animacjach przygotowanych przez wolontariuszy. Dodatkowo zagraniczni wolontariusze przeprowadzili „diagnozę” wśród leszczyniaków. Uczniowie za pomocą wlepek „lubię to” oznaczali na mapie rewitalizacyjnej miejsca, w których chętnie spędzają swój wolny czas, miejsca, które lubią, polecają
  • 14.10.2017r. – wydarzenie pn. „Leszczyńskich – nasza ulica” zorganizowane wspólnie ze stowarzyszeniem "Wygraj Siebie". Spotkanie polegało na rozmowie z mieszkańcami ulicy Leszczyńskich i przechodniami przy jednoczesnym wspólnym sadzenie wrzosów, które potem ubarwiły witryny sklepów na ulicy oraz samą ulicę. Mieszkańcy prześledzili mapę ulicy, zaznaczając na niej miejsca, na które należy zwrócić szczególna uwagę, pojawiło się wiele wspomnień, historii ulicy na przestrzeni wieków, nieznający się dotąd mieszkańcy rozmawiali ze sobą wymieniając się swoimi spostrzeżeniami.

Karawana wydarzeń – akcje w podwórkach:
W maju 2018r. rozpoczęto cykl akcji w podwórkach, w ramach których koordynatorzy programu partycypacji odwiedzali mieszkańców w ramach zapowiedzianych spotkań, zachęcali ich do dzielenia się swymi potrzebami i problemami związanymi z miejscem ich zamieszkania oraz zachęcali do współdziałania i dzięki temu do tworzenia wspólnot lokalnych. Była to również okazja do porozmawiania o procesie rewitalizacji: zbadania wiedzy mieszkańców, informowania, objaśniania wątpliwych kwestii, jak również zachęcania do wspólnego działania celem realizacji własnych potrzeb np. związanych z wyglądem otoczenia (podwórka). Łącznie odbyło się 6 spotkań na 4 podwórkach na obszarze rewitalizacji.


UTWORZENIE TEMATYCZNYCH GRUP ROBOCZYCH
W przeciągu kilku lat odbywały się spotkania grup, które zawiązały się wokół następujących zagadnień problemowych: pomoc społeczna, seniorzy, biznes, przestrzeń, kultura, zdrowie, młodzież. Spotkania w „wyspecjalizowanym” gronie osób posiadających określone kompetencje jest ważne dla procesu rewitalizacji – osoby te, z racji pełnionej roli społecznej, są bliżej określonej wiedzy i problemów. Założeniem funkcjonowania grup roboczych była dyskusja osób wokół zagadnień, które je interesują, a które są ważne z punktu widzenia rewitalizacji. Pomysły wypracowane w ramach grup roboczych miały pobudzać aktywność społeczności lokalnej poprzez realizację niewielkich inwestycji na obszarze rewitalizacji - w ramach mikrograntów.

Szczególnie prężnie działały grupy:

  • Biznes (później przekształcone w stowarzyszenie Nowe – Stare Miasto) - przykładowe działanie 
  • Przestrzeń i Młodzież (później Relacje – Instalacje – grupa nieformalna, która zrealizowała dwa projekty w przestrzeni miejskiej) - przykładowe działanie
  • grupa zgromadzona wokół ul. Leszczyńskich (Nasza Ulica)
  • Grupa Zdrowie (inicjatorzy działań w ramach mikrograntów: Recepta na stres, warsztaty z Qigong).

 

MIKROGRANTY NA DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Dofinansowano 10 najciekawszych pomysłów na działania rewitalizacyjne. Więcej informacji znajduje się TUTAJ

 

ANTYKONFERENCJA
Dnia 29.06.2018 została zorganizowana Antykonferencja czyli niezwykła podróż przez różne oblicza rewitalizacji. 60 zaproszonych gości wzięło udział w „podróży”, która obejmowała 8 stacji tematycznych.  Więcej informacji znajduje się TUTAJ

GALA REWITALIZACJI
Gala była okazją do podziękowania wszystkim „ludziom rewitalizacji” – osobom, które społecznie angażowały się w działania rewitalizacyjne. Więcej informacji znajduje się TUTAJ

LUFA Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny
Oddolna inicjatywa mieszkańców Leszna, której celem było możliwie najszersze włączanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w działania kulturalne i artystyczne.

Więcej informacji znajduje się:
http://lufa.leszno.pl/LUFA2019/ 
https://www.facebook.com/LUFAFestiwalLeszno 
https://www.leszno.pl/Pierwsza_LUFA_za_nami_.html 
https://www.leszno.pl/Filmowe_podsumowanie_LUFY_juz_dostepne_.html 

 

KOMITET REWITALIZACJI
Organ opiniodawczo-doradczy dla prezydenta Miasta Leszna w kwestiach związanych z rewitalizacją.

Więcej informacji o Komitecie Rewitalizacji znajduje się TUTAJ

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk