Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności turystyka 07 lipca 2020

Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region

Kajakarz

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa w Polsce wielu przedsiębiorców z sektora branży turystycznej znalazło się w trudnej sytuacji. Organizacja Turystyczna Leszno-Region proponuje pomoc w postaci wsparcia finansowego dla podmiotów zajmujących się turystyką w Lesznie i Regionie Leszczyńskim. Wsparcie ma na celu utrzymanie, rozwój i promocję oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie działalności Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

Warunkami otrzymania wsparcia finansowego są:

- złożenie wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem wysokości potrzebnego wsparcia finansowego oraz celu na jaki wsparcie zostanie przeznaczone (tj. promocja obiektu lub działalności, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, odnowienie lub znakowanie obiektów turystycznych, kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych, działania na rzecz rozwoju turystyki).

- złożenie deklaracji przystąpienia do Organizacji Turystycznej Leszno-Region na okres min. 3 lat (pierwszy rok przynależności będzie zwolniony z opłat członkowskich),

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie sektora branży turystycznej to 50.000 złotych, jednak maksymalne dofinansowanie dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie to 4.000 zł.

Za ocenę złożonych wniosków oraz podział kwoty wsparcia odpowiedzialny będzie Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

Termin składania wniosków: 31.07.2020r.

Sposób składania wniosków:
- elektronicznie na adres e-mail:region@leszno.pl
- pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno. 

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są poniżej.

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że zbliżający się początek sezonu turystycznego zostanie przełożony na wciąż nieznany nam termin, a cała branża będzie walczyć o przetrwanie. Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region to rozwiązanie, które mamy nadzieję pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii.

 

Opublikował: Konrad Andrzejewski kontakt: kandrzejewski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-07-07 10:50:42
0 Koszyk