Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 08 września 2020

Wizja lokalna na obszarze rewitalizacji

Zdjęcie, Wizja lokalna na obszarze rewitalizacji

7 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej w formie wizji lokalnej na obszarze rewitalizacji.

Trasę spaceru opracował Komitet Rewitalizacji, a dobór kolejnych przystanków nie był przypadkowy. Planując je, członkowie Komitetu chcieli zwrócić uwagę Radnych na istniejące problemy, które wymagają jak najszybszej interwencji. Nie zabrakło też wskazania dobrych praktyk, mogących wyznaczać dalsze kierunki prac na obszarze rewitalizacji.

Pierwszym punktem na trasie był Plac Jana Metziga skąd uczestnicy spaceru udali się na ulicę Wąską, gdzie podjęto dyskusję na temat stanu miejskich kamienic, a w szczególności części wspólnych budynków. Wizyta na ulicy Wąskiej była także okazją do omówienia jednego z zakończonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które obejmowało przebudowę budynku dawnej piekarni wraz z   nadaniem mu nowej funkcji.

Następnym przystankiem była ulica Leszczyńskich gdzie zaprezentowano dobre praktyki w zakresie szyldów reklamowych. Zbieg ulicy Leszczyńskich i Świętokrzyskiej był z kolei przyczynkiem do rozmów o remontach kamienic prowadzonych zarówno przez miasto jak i prywatnych inwestorów. Nie zabrakło tu dyskusji na temat wyzwań związanych z zapewnianiem lokali zastępczych dla mieszkańców remontowanych obiektów.

Podążając dalej przez Nowy Rynek, ulicę Klonowicza dotarto do ulicy Słowiańskiej, przy której zaprezentowano pokrótce koncepcję zagospodarowania terenów pokolejowych.

Przemierzając dalej ulicą Przemysłową i Skarbową, grupa zatrzymała się na dłuższą chwilę przy parku kieszonkowym znajdującym się przy ulicy Łaziebnej, wskazując go jako doskonały przykład aranżacji zieleni w centrum miasta. Zieleń była także tematem do rozmów przy placu znajdującym się na ulicy Więziennej i który to w ocenie Komitetu wymaga odpowiedniej aranżacji.

Następnie uczestnicy spaceru rozmawiali o sposobach włączania dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji w przeprowadzane działania. Miejscem dyskusji nieprzypadkowo był plac przy ulicy Średniej, bowiem to właśnie w tym miejscu w ubiegłych latach w okresie wiosenno-letnim działała świetlica podwórkowa. Jak zgodnie uznano wszelkie działania powodujące wzrost aktywności i rozwój zainteresowań wśród młodych mieszkańców obszaru, wymagają kontynuacji.

Mijając kolejno ulicę Kurpińskiego, gdzie rozmawiano o termomodernizacji budynku szkoły oraz o zrealizowanym przedsięwzięciu dotyczącym budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, uczestnicy spaceru dotarli pod Dom Dziecka Caritas – kolejne zrealizowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmujące remont i rozbudowę budynku. Przy tej okazji przyjrzano się również nowopowstałej inwestycji na sąsiadującej z Domem Dziecka działce.

Następnym punktem spaceru była dawna fabryka pomp w Lesznie, gdzie w niedalekiej przyszłości mają powstać mieszkania loftowe. Z inwestycji tej udano się do parku przy Placu Kościuszki, gdzie członkowie Komitetu wskazali na konieczność dokonania nowych nasadzeń, a także odsłonięcia widoku na wejście do historycznego budynku Pałacu Sułkowskich. Postulowali również by doprowadzić do końca wcześniej już rozpoczęte prace modernizacyjne w parku.

O trudach prowadzenia działalności w centrum, Radni i członkowie Komitetu rozmawiali z jednym z przedsiębiorców, którego zakład mieści się przy ulicy Ofiar Katynia. Jak wskazał, największą trudność stanowi wygospodarowanie miejsc parkingowych oraz organizacja systemu składowania i odbierania odpadów, co w centrum może czasami sprawiać nie lada kłopot.

Kierując się ku końcowi trasy, uczestnicy odwiedzili ulicę Bracką i Zieloną gdzie pokrótce zaprezentowano koncepcję modernizacji ulic. W ten sposób zaapelowano do Radnych o priorytetowe potraktowanie tej inwestycji. Ostatnim punktem na mapie była ulica Tylna, pojawiające się na niej problemy oraz przedstawienie planów na zmianę jej wizerunku.

Spacer Radnych, przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji i urzędników był początkiem planowanej na najbliższe miesiące dyskusji o zmianach w centrum. Miasto przystąpi bowiem do aktualizacji najważniejszego dokumentu dla tej części miasta – Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. Będzie okazja do podobnego spaceru, spotkań i zgłaszania pomysłów na poprawę jakości życia i funkcjonowania na obszarze rewitalizacji.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk