Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 30 lipca 2020

Wiosenne glancowanie

Zdjęcie, Wiosenne glancowanie

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Wiosenne glancowanie

Obszar wnioskowanych działań:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia Zatorze

Opis zadania:

Zadanie polega na odnowieniu, naprawieniu i uprzątnięciu miejsc wypoczynku, rekreacji i zabawy na Zatorzu. Wnioskodawcy chcą zachęcać do działania mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież, aby pokazać im wielkopolski zwyczaj "glancowania" wokół domu. Prace porządkowe mają się przyczynić do integracji lokalnej społeczności, nauczyć dbania o wspólne dobro. 

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa estetyki miejsc wypoczynku i relaksu na Zatorzu. Wpłynie to na częstsze przebywannie tam mieszkańców a tym samym na poprawę więzi międzyludzkich.

Całkowity planowany koszt zadania:

11 960,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1200,00

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 400,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

7 360,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Biuro Gospodarki Komunalnej 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk