Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności kultura 17 września 2020

W 40. rocznicę założenia "Solidarności"

Zdjęcie, W 40. rocznicę założenia

W bieżącym roku mija 40. rocznica utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. struktury nowego związku zawodowego zakładano także na terenie ówczesnego województwa leszczyńskiego.

Archiwum Państwowe w Lesznie przygotowało prezentację, w której umieściliśmy informacje o posiadanych w naszym zasobie materiałach ukazujących działalność NSZZ „Solidarność” na terenie województwa leszczyńskiego:

Materiały archiwalne dotyczące NSZZ „Solidarność” w zasobie Archiwum Państwowego w Lesznie. W 40. rocznicę założenia (1980-2020)

Zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lesznie materiały archiwalne dotyczą głównie struktur zakładowych NSZZ „Solidarność” z kilku zakładów pracy i zostały przejęte bezpośrednio z archiwów zakładowych. Jeden zespół, a mianowicie NSZZ „Solidarność” Komisja Koordynacyjna Ziemi Rawickiej, Archiwum otrzymało bezpośrednio od działacza rawickiej „Solidarności” Bronisława Lachowicza. W archiwum leszczyńskim nie ma akt dotyczących Międzyzakładowego Komitetu Założycielsko czy Regionu Leszczyńskiego NSZZ „Solidarność”. Zgromadzonych akt jest niestety niewiele, mimo licznie działających w regionie struktur zakładowych. Materiałem uzupełniającym wiedzę na temat działań NSZZ „Solidarność” na terenie województwa leszczyńskiego są materiały zgromadzone w aktach Komitetu Wojewódzkiego oraz komitetów miejskich i miejsko-gminnych PZPR. Jest to spojrzenie ze strony ówczesnej władzy, która krytycznie odnosiła się do większości działań podejmowanych przez NSZZ „Solidarność” – podkreślając złą wolę działaczy związkowych, eskalację żądań, próby obalenia podstaw ustrojowych Polski, uzależnienie polityczne od doradców, w tym działaczy Komitetu Obrony Robotników (KOR).

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-09-21 14:21:17
0 Koszyk