Graficzny nagłówek podstrony

V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2019 (02.09.2019)

Spotkaliśmy się na pierwszym po wakacjach Komitecie Rewitalizacji.

Było nas nieco mniej niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że na kolejnym spotkaniu frekwencja będzie lepsza. Jeśli już jestem przy frekwencji, to informuję, że Pan Łukasz Woźniak złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Komitecie z uwagi na zmiany w zajęciach szkolnych. Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i życzymy Panu Łukaszowi wszystkiego dobrego. Przy okazji rezygnacji Pana Łukasza Woźniaka obecni na spotkaniu członkowie Komitetu zwrócili uwagę na konieczność wyjaśnienia sytuacji tych członków Komitetu Rewitalizacji, którzy od dłuższego czasu nie uczestniczą w jego pracach. Zgodnie z zaproponowanym programem spotkania omówiliśmy wyjazd do Lublina oraz podjęliśmy próbę podsumowania czerwcowych warsztatów, w których uczestniczyła większość z nas. Sporo czasu zajęła nam dyskusja dot. Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego. Członkowie Komitetu zgłosili wniosek, aby temat ten został poruszony na kolejnym spotkaniu z udziałem przedstawicielek Wydziału Promocji i Rozwoju. Członkowie Komitetu zobowiązali mnie do wystąpienia do Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o informację dot. tego czy i ewentualnie ile dokumentów Pan Prezydent skieruje do Komitetu do zaopiniowania do końca roku. W ostatniej części spotkania przedyskutowaliśmy zgłoszone zagadnienia, którymi mamy się zająć. Na tej podstawie przyjęliśmy program kolejnego spotkania Komitetu Rewitalizacji. Zaprosimy na nie Panie Barbarę Domichowską i Kamilę Grzywaczyk, które od dwóch lat w okresie letnim prowadzą świetlicę podwórkową. Kolejny temat dot. przekazywania przez miasto kamienic do remontu Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zreferuje Pan Paweł Mycka. Trzeci temat spotkania ma dotyczyć budżetu obywatelskiego. Ten temat zreferuje Pan Mariusz Ciesielski. Na tym zakończyliśmy spotkanie Komitetu Rewitalizacji w dniu 2 września 2019 roku. Kolejne spotkanie Komitetu zwołuję na dzień 7 października 2019 roku, godz.18 Stacja Biznes.

 

Raport sporządziła:

Karolina Sternal, przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk