Graficzny nagłówek podstrony

V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2018 (02.07.2018)

RAPORT Z POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI

2 lipca 2018

 

I

Przed rozpoczęciem wiodącego tematu, tj. szeroko pojętego biznesu na obszarze rewitalizacji poruszono temat Uchwały o prohibicji, która została zdjęta  z porządku obrad Rady Miejskiej i skierowana do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego.

- A. Kenkel podkreślał, że ważniejsze od wprowadzania prohibicji jest sukcesywne rozszerzanie zasięgu monitoringu miejskiego. Przytoczył dane prezentowane przez komendanta Glapiaka, że tam, gdzie monitoring działa (np. na ul. Słowiańskiej) nie dochodzi do aktów wandalizmu.

-M. Świdziński zauważył, że patrole policji nie są odpowiednio zsynchronizowane- często zdarza się, że w nocy, w ciągu jednej godziny pojawiają się 2-3 patrole, a później długo policja się nie pojawia

-M. Biegajski wystąpił z prośbą o wystosowanie pisma do Straży Miejskiej z zapytaniem, na jakich zasadach można przyłączyć prywatną kamerę do monitoringu miejskiego

                                                                                                                                                       

II

Beata Grzegorzewska przedstawiła założenie CSR- społecznej odpowiedzialności biznesu. (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego raportu).  M. Biegajski i A. Kenkel pokrótce nakreślili, jak ich przedsiębiorstwa angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności.  

-Grzegorzewska przedstawiła z jakimi problemami borykają się spółdzielnie socjalne, które nie potrafią skutecznie dotrzeć do potencjalnych kontrahentów.

Przedstawiciele biznesu zaznaczyli, że pierwszy raz stykają się z taką formą, a być może byliby zainteresowani taką współpracą.

Członkowie komitetu byli zgodni co do tego, że w dzisiejszych czasach zaangażowanie społeczne jest niemalże obligatoryjne.

Poproszono B. Grzegorzewską o przedstawienie pokrótce wszystkich spółdzielni działających w mieście:

•                Spółdzielnia Socjalna  VITA (ul. Leszczyńskich 22, tel. kontaktowy Beata Quandt-Voloshyn- 604 284 957- usługi cateringowe) www.vita.spoldzielnie.org

•                Fundacja Zdrowa Natura- (ul. Kościelna 3 , tel. kontaktowy Robert Roszczak - 536 723 598- sklep ze zdrową żywnością) facebook.com/fundacjazdrowanatura

•                Spółdzielnia Socjalna OMNES (ul. Słowiańska 25, tel. kontaktowy Mariusz Musielak- 697 022 882- usługi pielęgnacji terenów zielonych, sprzątanie przy budynkach, ulic) omnesleszno.pl

•                Spółdzielnia Socjalna "Pod Skrzydłami" (zarejestr. na os. Zwycięstwa 1, jednak spokojnie mogą świadczyć usługi na terenie rewitalizowanym, tel. kontaktowy Magdalena Dominiak- 577 001 115- wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę nad dziećmi, kompleksowa opieka nad seniorami, pomoc przy codziennych obowiązkach, sprawach urzędowych, zakupach) facebook.com/podskrzydlamileszno

•                Spółdzielnia Socjalna KUBA-BART (zarejestr. Stefana Okrzei 27, tel. kontaktowy Krzysztof Kubiak- 605 087 283- usługi remontowo-budowlane, pielęgnacja terenów zielonych, usługi sprzątająco-porządkowe, przeprowadzki, prowadzą także PIRA GROTĘ na ul. Leszczyńskich)

 

 

M. Biegajski: trudnością jest, że mieszkańcy nie utożsamiają się. Kolorowe podwórko zrealizowane z inicjatywy lokalnej wygląda jak wcześniej. Dopiero tam, gdzie mieszkania są wykupione mieszkańcy dbają.

B. Grzegorzewska podkreśliła konieczność umieszczania klauzul społecznych w przetargach miast.

Zastanawiano się, czy spółdzielnie są w stanie rzetelnie realizować powierzone im zlecenia.

Sternal: spółdzielnie powinny stworzyć oferty, które następnie (na stronie miasta?) powinny zostać zebrane, tak aby w jednym miejscu przedsiębiorcy widzieli potencjał spółdzielni. Trzeba stworzyć nowoczesną kampanię reklamową.III

Biznes na Starówce

 

M. Gałach zaprezentowała pożądane kierunki rozwoju/ zmiany Starówki.

Gałach: Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na kupca. W związku z tym powinniśmy nastawić się na unikalność proponowanych rozwiązań. Konieczne jest wsparcie akcji „Nowe- Stare Miasto”.

Kierunki rozwoju: ekologia- zaprosić wystawców z ekologicznym jedzeniem, aby cyklicznie pojawiali się ze swoim asortymentem na płycie Rynku- najlepiej w niedziele z ograniczeniem handlu, aby eko-rynek stanowił wsparcie dla akcji Nowe- Stare Miasto.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk