Graficzny nagłówek podstrony

VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2019 (07.10.2019)

Pani Zofia Skrzypczak-Czekajło złożyła pisemną rezygnację z pracy w Komitecie. Podobnie ma się sytuacja z Panią Hanną Kotomską, która poinformowała nas o swoim zamiarze podczas spotkania. Obu Paniom bardzo dziękujemy za bycie z nami                                  i współpracę.

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem na spotkanie z nami przyszły Panie Barbara Domichowska i Kamila Grzywaczyk, które przez dwa ostatnie sezony letnie prowadziły świetlicę podwórkową.

Ideą tego projektu realizowanego w ramach rewitalizacji społecznej jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez pracę w małych grupach, w ramach wszechstronnego programu, który ma rozbudzić zainteresowania uczestników. Ważnym elementem jest również nauka przez doświadczanie. Zajęcia świetlicy podwórkowej są organizowane raz w tygodniu od maja do września na placu zabaw u zbiegu ulic Średniej i Grodzkiej. Mocnymi stronami programu są: otwarta formuła; prowadzenie zajęć bezpośrednio na ulicy, placu; zdobycie zaufania w środowisku korzystających z zajęć, zaoferowanie sposobu na spędzanie czasu.

Wnioski:

  • jak podkreśliły prowadzące, środowisko korzystających ze świetlicy nie jest gotowe na to, aby przejąć inicjatywę spotkań integracyjnych;
  • Pani Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie wskazała, że rozszerzeniem oferty związanej z rewitalizacją społeczną powinny być kluby dla rodzin prowadzone przez organizację pozarządową;
  • Komitet Rewitalizacji rekomenduje kontynuowanie projektu świetlicy podwórkowej w kolejnym roku;
  • przy okazji Komitet wyraził także poparcie dla usytuowania w okresie letnim na płycie Rynku tzw. małpiego gaju.

W dalszej części obrad głos zabrał Pan Paweł Mycka. Wystąpienie dotyczyło przyspieszenia procesu modernizacji miejskich kamienic wskazanych w GPR. Sposobem na osiągnięcie tego celu mogłoby być przejmowanie od miasta budynków przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W tej sprawie Komitet złoży stosowne zapytanie do Prezydenta Miasta Leszna.

Ostatnim punktem była dyskusja nad procedurami związanymi z Budżetem Obywatelskim. Zdaniem Komitetu, w regulaminie powinien pojawić się zapis                                o wydzieleniu części Budżetu na projekty zgłaszane do realizacji na obszarze objętym GPR.

Na tym zakończyło się posiedzenie Komitetu w dniu 7 października. Kolejne zostało wyznaczone na 4 listopada. Będzie ono miało charakter konsultacji w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Towarowej. Na początku spotkania omówiony zostanie wyjazd przedstawicieli Komitetu na II Forum Komitetów Rewitalizacji do Włocławka.

Raport sporządziła:

Karolina Sternal, przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk