VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2020 (07.12.2020)

7 grudnia 2020 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie poświęcone było w dużej mierze zaopiniowaniu dwóch projektów uchwał, jakie niebawem mają zostać podjęte przez Radę Miejską.

Pierwsza z nich - dotycząca określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanym na terenie miasta Leszna, została pozytywnie zaopiniowana przez członków Komitetu.

Druga uchwała - dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji, została szczegółowo omówiona, i jak zgodnie ustalono - prace nad nią wciąż będą trwały, a kolejny jej projekt, będzie przedmiotem dyskusji na następnym spotkaniu Komitetu. To odbędzie się 11 stycznia 2021, również w formule online.

Szczegółowy raport z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji znajduje się w załączeniu.

 

Pliki do pobrania