Graficzny nagłówek podstrony

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2018

Celem VII zebrania Komitetu Rewitalizacji było przybliżenie zasad wdrażania Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Przed podjęciem głównego tematu krótko podsumowano sezon letni na leszczyńskiej starówce.

Pozytywnie oceniona instalację, która znalazła się na rynku- małpi gaj. Okazał się on bardzo dużą atrakcją dla dzieci ze Starego Miasta. Dobrym odbiorem cieszyły się również imprezy integrujące mieszkańców. W ocenie Komitetu formuła Rynków Śniadaniowych nie wyczerpała się, a wręcz nadal potrzebuje czasu, aby na stałe zakorzenić się w świadomości mieszkańców Leszna. Kino ze Smakiem natomiast skutecznie pokazuje, jak można odmienić wizerunek ulic za pomocą niewielkich zabiegów i przy małych nakładach finansowych.
Podkreślono jednak, że konieczne jest zapewnienie większej ilości krzeseł- leżaki, które rozkładane są na seanse kina nie są przystosowane do potrzeb seniorów- zniechęcają osoby starsze do korzystania z takiej formy rozrywki.

Uwagi dotyczyły, m.in. złego umiejscowienia śmietników. Kontenery na Starym Mieście zlokalizowane są zbyt blisko ławek. W upalne dni powoduje to, że z powodu brzydkiego zapachu korzystanie z małej architektury staje się bardzo nieprzyjemne.
Źle oceniono także dobór roślin.

Następnie podjęto temat Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego raportu).
W odniesieniu do dotacji na remont nieruchomości należących do prywatnych właścicieli zauważono potrzebę dokładnego określenia skali potrzeb. Ile budynków, wartościowych z perspektywy działań rewitalizacyjnych, wymaga remontu i jaki wkład finansowy byłby do tego niezbędny.
W przypadku prawa pierwokupu podkreślono, że niezwykle koniecznym jest informowanie, dlaczego miasto chce skorzystać z tego prawa w przypadku danej nieruchomości.
Postawiono również pytanie do dalszej analizy: jakich celów rewitalizacyjnych nie da się zrealizować, jeśli Specjalna Strefa Rewitalizacji nie zostanie wprowadzona?
Kolejnym elementem pracy na SSR powinno być przeanalizowanie każdego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych i sprawdzić po kolei, jak narzędzia Specjalnej Strefy Rewitalizacji płyną na realizację procesów rewitalizacji.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk