Graficzny nagłówek podstrony

VIII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji 2019 (02.12.2019)

Na posiedzeniu, poza członkami Komitetu Rewitalizacji (zgodnie z listą obecności) obecni byli:

  • Dariusz Lorych – Prezes Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie
  • przedstawicielki firmy 4B Doradztwo Biznesowe – Agnieszka Waleń-Wosiek, Linda Kazubska-Piniuta

Przewodnim tematem spotkania było przedstawienie planów związanych
z zagospodarowaniem parku Heermanna i rejonu pomiędzy ulicami Lipową i Norwida.
W drugiej części spotkania zaprezentowano raport podsumowujący badanie ankietowe przedsiębiorców z terenu leszczyńskiej Starówki.

Tematy poruszane na spotkaniu:

1.    Prezentacja założeń projektu – PARK MIEJSKI – Dariusz Lorych, prezes MZZ

Koncepcja powstała w 2017 r. i zakłada zagospodarowanie parku w podziale na etapy/strefy:

·         Etap 1 – Strefa zmysłów – trawnik miejski jako społeczny etap rewitalizacji

·         Etap 2 – Strefa dobrego czasu – place zabaw dla dzieci, toaleta parkowa z ekologiczną oczyszczalnią ścieków

·         Etap 3 – Zielony parking

·         Etap 4 – Strefa edukacji – kapsuły edukacyjne, kino

·         Etap 5 – Strefa wspólnych działań – serce parku, sala zajęć środowiskowych, sale dla organizacji pozarządowych

Koncepcja zakłada również budowę nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni, który pełniłby rolę opiekuna parku.

Dyskusja po prezentacji:

- członkowie Komitetu dostrzegli potrzebę tworzenia miejsc dla młodzieży oraz tworzenia oferty zajęć dla tej grupy. Park wg przedstawionej koncepcji mógłby służyć młodzieży,

- członkowie Komitetu są zainteresowani planami związanymi ze stworzeniem Kontenerów Kultury – miejsca dla młodzieży

- należy przemyśleć model komercjalizacji przestrzeni stworzonych w etapie 5 (wątpliwość wzbudziła chęć wynajmu sal na np. przyjęcia weselne)

Stanowisko Komitetu w powyższej kwestii: pozytywna rekomendacja dla projektu. Pojawiło się oczekiwanie, by był to projekt z prawdziwego zdarzenia, a nie jedynie zagospodarowanie terenu.

2.    Zaprezentowanie raportu podsumowującego badanie ankietowe przedsiębiorców
z terenu leszczyńskiej Starówki – przedstawicielki firmy 4B Doradztwo Biznesowe

·      Badanie zostało przeprowadzone wśród 30 przedsiębiorców posiadających siedzibę w obszarze rewitalizacji Miasta Leszna.

·      Badanie zostało zrealizowane w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych, na których poruszono najistotniejsze kwestie w zakresie współpracy z Urzędem Miasta Leszna oraz inicjatyw jakie organizuje, a także zagadnień wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorcy na terenie Miasta Leszna.

·      Rozmowy przeprowadzono w okresie od 10.07.2019r. do 20.09.2019r.

Jednym z wniosków z badania, który nawiązuje do dyskusji po przedstawieniu koncepcji zagospodarowania parku Heermanna jest fakt, że przedsiębiorcy zwrócili uwagę na to, że nic się nie dzieje na starówce, co byłoby skierowane dla młodzieży (pomysły – scena dla młodzieży, problemy - niedobór sal gimnastycznych)

Prezentacja zawierająca podsumowanie badań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3.    Wolne głosy:

·         Profilaktyka przez sport – w nowo powstającej sali sportowej przy SP 3 warto położyć nacisk na działalność społeczną (aby możliwość korzystania z Sali miały osoby bezdomne, dzieci i młodzież niezrzeszona w klubach sportowych itp.)

4.    Termin kolejnego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji – 13 stycznia 2020 r.

Tematyka spotkania: przedstawienie wniosków ze szkolenia Team Building oraz stworzenie planu pracy na 2020 rok.

 

Raport opracował:

Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk