Graficzny nagłówek podstrony

Utrudnienia w ruchu

18 marca 2018

Utrudnienia w ruchu na ul. Okrężnej

Utrudnienia w ruchu na ul. Okrężnej

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że od 19 marca (poniedziałek) nie będzie możliwości skrętu w lewo i jazdy na wprost z ul. Okrężnej w Lesznie od strony Ronda Sybiraków.

18 marca 2018

Przebudowa ulicy Zbyszka z Bogdańca

Przebudowa ulicy Zbyszka z Bogdańca

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn.: „Budowa nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie”. W związku z powyższym od 19.03 do 07.05.2018r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku od ulicy Księdza Augustyna Kordeckiego do ulicy Władysława Jagiełły.

14 marca 2018

Zamknięte skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego z Piastowską

Zamknięte skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego z Piastowską

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w związku z przebudową ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od dnia 15.03.2018 r. zostanie zamknięte skrzyżowanie z ulicą Piastowską. Na czas robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

05 marca 2018

Skrzyżowanie Wilkowickiej i Spółdzielczej będzie zamknięte

Skrzyżowanie Wilkowickiej i Spółdzielczej będzie zamknięte

Urząd Miasta Leszna informuje, że od dnia 6 marca 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na skrzyżowaniu ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą w Lesznie. Oznacza to zamknięcie tego skrzyżowania i wyłączenie go z ruchu. Nastąpi to ok. godz. 8 rano. Roboty są związane z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław”.

11 stycznia 2018

Przebudowa ul. Juranda

Przebudowa ul. Juranda

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje o rozpoczęciu przebudowy ulicy Juranda od ulicy W.Jagiełły do ulicy Jagienki w Lesznie. Utrudnienia w ruchu ulicznym potrwają do 1 marca.

08 stycznia 2018

Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje o utrudnienia w ruchu od 8 stycznia w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie.

08 stycznia 2018

Utrudnienia na ul. 17 Stycznia

Utrudnienia na ul. 17 Stycznia

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w dniach 3-12 stycznia 2018 roku wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. 17 Stycznia w Lesznie.

27 grudnia 2017

XXXIII Bieg Sylwestrowy - utrudnienia w ruchu

XXXIII Bieg Sylwestrowy - utrudnienia w ruchu

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 30 grudnia 2017 roku w związku z wydarzeniem pn.: „XXXIII Bieg Sylwestrowy”.

18 grudnia 2017

Zamknięta al. Krasińskiego

Zamknięta al. Krasińskiego

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje o zmianie organizacji ruchu. W dniach 27-29 grudnia 2017 roku wyłączony z ruchu zostanie zachodni odcinek Al. Zygmunta Krasińskiego od skrzyżowania z ul. Skarbową do skrzyżowania z ul. Słowiańską.

0 Koszyk