Trasa nr 1 - "Szlakiem parków dworskich"

KOLOR TRASY - (CIEMN0BRĄZOWY) - 23 km
MIERZEJEWO - KRZEMIENIEWO - BRYLEWO - HERSZTUPOWO - BOJANICE - GÓRZNO

Wyjeżdżamy ze wsi Mierzejewo w kierunku Krzemieniewa. Szlak wiedzie przez malownicze wzniesienia, pola, łąki i lasy. Jest to trasa dość łatwa. Po 2 km znajdujemy się w stolicy gminy - Krzemieniewie. Jadąc ulicami Krzemieniewa, docieramy do skrzyżowania dróg, na którym skręcamy w lewo, w kierunku Brylewa. Po drodze mijamy po prawej stronie Urząd Gminy Krzemieniewo. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo i udajemy się do Brylewa. Wieś położona jest na bezleśnym terenie i słynie z najstarszej hodowli owiec w Polsce (data rejestracji -1919 r.). Możemy podziwiać tu również piękny parterowy dwór z XIX wieku z zachowanym parkiem dworskim, w którym rosną lipy, daglezje, modrzewie i sosny. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca są dwie lodownie - jedna pochodzi z 1890 r.

Opuszczamy Brylewo i jedziemy w kierunku Hersztupowa. Tu skręcamy w lewo, a następnie w prawo na drogę do Nowego Belęcina. Stąd udajemy się do Bojanic. Z punktu widokowego umieszczonego na trasie rowerzyścimogą podziwiać piękne, rozległe okolice i doskonale stamtąd widoczne sąsiednie miejscowości . We wsi zachował się dawny folwark, w którym znajduje się gospodarstwo rolne. Pałac już nie istnieje, natomiast pozostał rozległy park, niestety, z nieczytelnym układem ścieżek i alejek. Tutaj znajdują się też dwie ceglano - gipsowe kapliczki.

Z Bojanic kierujemy się drogą leśną w kierunku Górzna. Po trzech kilometrach atrakcyjnej pod względem krajobrazowym podróży znajdujemy się przed zabudowaniami pałacowymi w Górznie. Budynek, pochodzący z XIX w. jest dwukondygnacyjny, z trójkondygnacyjnym ryzalitem w środku. Bardzo dobrze zachował się do dziś wystrój wnętrz. Pałac otoczony jest parkiem. Ostrożnie zjeżdżamy w dół ze stromego zbocza, do brzegu jeziora. Tutaj się kończy nasza trasa. Latem możemy skorzystać z kąpieli w jeziorze i następnie wrócić tą samą trasą z powrotem, lub wybrać inną drogę.

 

pałac górzno

Górzno - pałac

 

krzmieniewo

Krzmieniewo

 

Krzemieniewo - trasa rowerowa

Krzemieniewo - trasa rowerowa