Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 grudnia 2020

Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zdjęcie, Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Obszar wnioskowanych działań:

działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców reprezentowana przez Stowarzyszenie PL 18

Opis zadania:

Szkolenie z działania i zastosowania defibrylatora oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 120 mieszkańców Leszna

Cel zadania:

Celem zadania jest zwiększenie świadomości o udzielaniu pierwszej pomocy, przeszkolenie z obsługi defibrylatora

Całkowity planowany koszt zadania:

12 280,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 460,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

2 580,00 zł zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

8 240,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 14:26:44
0 Koszyk