Graficzny nagłówek podstrony

System Informacji o środowisku

System informacji o środowisku to dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, objętych ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania oraz udostępniania za pomocą tzw. publicznie dostępnych wykazów danych. Wykaz taki stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

W systemie można znaleźć zezwolenia i pozowlenia dotyczące ochrony środowiska, zgłoszenia, plany zagospodarowania przestrzennego, dokumenty strategiczne.

Link do systemu: http://system.sios.pl/search.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk