Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2021 09 lipca 2021

Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2021 roku

Zdjęcie, Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2021 roku

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2021 roku (Akcja sterylizacja 2021) 

Obszar wnioskowanych działań:

działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:

Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę. 

Cel zadania:

Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie. 

Termin realizacji:

czerwiec - grudzień 2021

Całkowity planowany koszt zadania:

14 500,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 500,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Biuro Gospodarki Komunalnej

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-07-09 11:36:21
0 Koszyk