Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 grudnia 2020

Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących

Zdjęcie, Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:

Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę. 

Cel zadania:

Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie. 

Całkowity planowany koszt zadania:

9 600,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 000,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 600,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Biuro Gospodarki Komunalnej

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 15:01:24
0 Koszyk