Graficzny nagłówek podstrony

Starówka

Niniejsza strona internetowa ma przybliżać wiedzę i popularyzować leszczyńską Starówkę jako przestrzeń łączącą świat kultury, handlu i usług, czyli tego, co zdecydowanie wyróżnia to miejsce od innych. Podkreślenie charakteru leszczyńskiego Starego Miasta jest bardzo istotne w kontekście rewitalizacji centrum Leszna.

Lokalnym Programem Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015 objęto wprawdzie także inne miejsca dysfunkcyjne, niemniej to właśnie Rynek i jego najbliższe okolice są najbardziej narażone na wykluczenie gospodarcze i społeczne, co mogłoby doprowadzić, w obliczu współczesnych przemian, do zatarcia tradycyjnego charakteru Starówki.

Wbrew aktualnym kierunkom globalnych zmian, właśnie tutaj dostępna jest bogata oferta handlowo – usługowa i mieści się centrum życia kulturalnego oraz społecznej integracji mieszkańców Leszna i regionu.

Mamy nadzieję, że zawarte tutaj praktyczne informacje, pozwolą na lepsze poznanie centrum miasta i obiektywną ocenę potencjału i funkcji powiązanych z leszczyńską Starówką.

0 Koszyk