Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności turystyka 07 stycznia 2016

Spotkanie poświęcone „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r.”

Zdjęcie, Spotkanie poświęcone „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 r.”

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Miasto Leszno zaprasza wszystkie podmioty i jednostki działające w sferze turystyki na konsultacje społeczne poświęcone projektowi „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. (środa), godzina 11.00 w sali konferencyjnej leszczyńskiego Ratusza.

Strategia rozwoju turystyki to ważny dokument z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki w regionie, określający priorytety i działania w zakresie rozwoju turystyki na poziomie województwa. Wdrożenie Strategii sprzyjać będzie kreowaniu produktów turystycznych województwa wielkopolskiego, będących podstawą budowy wizerunku regionu, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Prowadzić ma również do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym, zwiększenia ruchy turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

Przygotowany przez zespół ekspertów nowy, zaktualizowany projekt „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” przyjęty został 10 grudnia 2015 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Powstał on w oparciu o uwagi zgłoszone do wstępnego projektu przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty i jednostki działające w sferze turystyki. Wersja elektroniczna wstępnego projektu strategii dostępna jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego  pod adresem:

 http://www.umww.pl/departamenty_departament-sportu-i-turystyki_strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim

Zachęcamy Państwa do współpracy i aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu dokumentu, tak ważnego dla rozwoju wielkopolskiej turystyki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do leszczyńskiego Ratusza już w najbliższą środę. 

Opublikował: Konrad Andrzejewski kontakt: kandrzejewski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-01-07 09:47:11
0 Koszyk