Spotkanie konsultacyjne - 8.05.2017r.

 

Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027

Miejsce: Pl. Jana Metziga 1 Czas: 8 maja 2017r., godz. 17.00-19.00

Uczestnicy: zgodnie z listą obecności (Prezydent Miasta Leszna, urzędnicy, przedstawiciel firmy Lider Projekt, mieszkańcy)

Przebieg spotkania:

I. Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
II. Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027 (w załączeniu)
III. Dyskusja, najważniejsze zagadnienia:

1. Czy będą ustalone priorytety w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od wielu czynników, przede wszystkim od dostępności środków finansowych – zarówno w budżecie miasta, jak i środków z funduszy zewnętrznych.

2. Pusty plac po Goplanie. Czy są jakieś plany?
Najprawdopodobniej leszczyński przedsiębiorca będzie kontynuował pomysł budowy galerii w wersji zminimalizowanej z możliwością budowy nowej siedziby UML w ramach formuły PPP.

3. Ścisła Starówka – ul. Leszczyńskich, Wolności, Słowiańska, Rynek Dlaczego jest tak dużo banków, lombardów? Powinny być piękne sklepy, kawiarenki – czy można wymóc na właścicielach nieruchomości lokalizację pod określone funkcje?

4. Inwestycje zgłaszane przez MPEC – czy będzie istniała możliwość odgałęzienia sieci (np. od ulicy B. Chrobrego w boczne uliczki). Czy właściciele mogą skorzystać z dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania?
MPEC to spółka, która podejmuje decyzje o swoich działaniach w oparciu o wiele czynników. W planach ma coraz więcej inwestycji w centrum, to proces ważny, ale nie wszystkie budynki będą mogły skorzystać.

5. Spółdzielnia socjalna – pojawił się pomysł na realizacje innowacyjnego przedsięwzięcia

6. Zgłoszono wniosek o stworzenie grupy mailingowej, do której przesyłane będą wszelkie informacje o tym co dzieje się w kwestii rewitalizacji. O wszystkich projektach, pomysłach? Zaproponowano też, aby umożliwić angażowanie się w różne inicjatywy podejmowane przez Miasto w zakresie rewitalizacji na zasadach nieformalnego wolontariatu.

Zgłoszono inicjatywę, aby stworzyć bank pomysłów oraz miejsce do spotkań dla osób z inicjatywą.