Graficzny nagłówek podstrony

Spotkanie konsultacyjne - 16.05.2017r.

 

Informacja podsumowująca przebieg  debaty konsultacyjnej w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027

Miejsce: Gimnazjum nr 1, Plac Jana Amosa Komeńskiego 1

Czas: 16 maja 2017r., godz. 17.00-19.00

Uczestnicy: zgodnie z listą obecności (Prezydent Miasta Leszna, urzędnicy, przedstawiciele jednostek miejskich, mieszkańcy, media, przedstawiciel firmy Lider Projekt)

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
 2. Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027 wg poszczególnych sfer (w załączeniu)
 3. Dyskusja

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas dyskusji:

 1. Wieża ciśnień do wykorzystania pod zajęcia  z astronomii, połączenie z pomysłem na „Nowe Pompy”. Utworzenie kompleksu z  różnymi usługami, wyjście w teren, planty jako park doświadczalny. Byłby to magnes przyciągający ludzi z okolic Leszna. Można włączyć teatr, bibliotekę.
 2. Brakuje strategicznego projektu, który odpowiedziałby na pytanie po co można przyjechać do Leszna na cały dzień.

GPR to program skierowany głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale wprowadzenie atrakcji do centrum powoduje, ze zaczyna ono żyć, wzmacnia się gospodarka.

 1. Brakuje pokazania Leszna, poznania go przez samych mieszkańców. Potrzebne są wydarzenia, które to umożliwią np. gra miejska, spacery z przewodnikiem. Ważne jest wzmocnienie tzw. tożsamości lokalnej.
 2. Trudno jest konkurować z Poznaniem,  czy Wrocławiem, natomiast należy dbać o to, aby Leszno było stolicą subregionu.

Leszno o to zabiega np. przy okazji wyznaczania obszarów funkcjonalnych w zakresie planowania przestrzennego na poziomie województwa.

Ważne jest, aby zatrzymywać mieszkańców, aby nie opuszczali miasta , zwłaszcza centrum na korzyść przedmieść. Suburbanizacja to problem nie tylko Leszna. Ważne jest, aby stworzyć w Śródmieściu taką ofertę mieszkań, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców, chociażby pod względem metrażu.

 1. Należy zadbać o przestrzeń  pod kątem poruszania się po mieście rowerem. Obecnie są problemy, aby z centrum bezpiecznie i zgodnie z przepisami dostać się do innych dzielnic np. na Zatorze. Nie ma ścieżki rowerowej na ul. Słowiańskiej.  Można tam wygospodarować miejsce dla rowerzystów, ale trzeba podjąć decyzję o wyasfaltowaniu 1,5 m kostki na ulicy.

Powstanie w najbliższym czasie opracowanie dotyczące koncepcji ciągów pieszych i pieszo rowerowych na obszarze rewitalizacji. Jest to element większego projektu dot. transformacji całego układu komunikacyjnego w centrum

Na ul. Słowiańskiej zaprotestowali przedsiębiorcy, którzy obawiają się o swoją działalność w przypadku, gdy klienci nie będą mogli zaparkować. Ulica Klonowicza stwarza możliwości dla powstania miejsc parkingowych.

Z punktu widzenia konserwator zabytków przygotowanie podłoża  na Ul. Słowiańskiej dla rowerzystów jest dopuszczalne. Natomiast nie może ono zbyt ingerować w przestrzeń np. kolorem.  

 1. Handel w centrum. Ważne, aby podejmować zdecydowane ruchy, odróżniające handel na wolnym powietrzu od galerii .

W centrum powstają pierwsze inicjatywy  np. na ul. Brackiej sklep zorganizował promocję płyty, co zachęciło klientów do zakupów nawet po godz. standardowych otwarcia sklepu.

Nie należy tylko myśleć o Rynku, ale tez o przyległych uliczkach, aby siła oddziaływania była większa.

Pomysłem może być aplikacje na telefony, umożliwiająca pobranie zniżek w centrum dla klientów którzy znaleźli się na obszarze.

Należy zastanowić się nad pomysłem na ulicę Leszczyńskich. Chociaż jest na niej parking nie powoduje to ożywienia gospodarczego. Może należy go zlikwidować, aby w inny sposób ożywić przestrzeń i gospodarkę.

Potrzebny jest parking buforowy położony blisko centrum.

 1. Planujemy zmienić wiele w centrum natomiast pamiętajmy, że najważniejsze, aby wpływać na postawy ludzi w centrum, aby ich edukować. Zaczynać należy od najmłodszych.
 1. Należy pamiętać o miejscach zielonych w centrum, gdzie można odpocząć, spotkać się z sąsiadami, poleżeć na trawie.

W GPR uwzględniono zarówno Al. Słowackiego jak i park Herrmanna oraz park na Placu Kościuszki.

 1. Punkty WIFI w mieście. Można do tego celu wykorzystać sieci światłowodowe przygotowane m.in. dla systemu monitoringu.

Należy stwarzać możliwości do włączenia cyfrowego dla mieszkańców. Chociaż obecnie luksusem jest możliwość odłączenia się od sieci. 

Sporządził: Wydział Promocji i Rozwoju

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk