Graficzny nagłówek podstrony

Spotkanie konsultacyjne - 13.05.2017r.

 

Informacja podsumowująca przebieg  spaceru studyjnego w ramach konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027

 

Miejsce: Spacer studyjny od ul. Fabrycznej (teren pokolejowy, młyny), przez ul. Skarbową, al. Krasińskiego,  ul. Wałową, ul. Kurpińskiego, ul. Paderewskiego i ul. Narutowicza

Czas: 13 maja 2017r., godz. 16.00- 18.00

Uczestnicy: zgodnie z listą obecności  (urzędnicy, przedstawiciel firmy Lider Projekt, mieszkańcy, media)

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
 2. Prezentacja poszczególnych przedsięwzięć zgłoszonych do GPR,  zlokalizowanych przy trasie spaceru
 3. Dyskusja prowadzona na bieżąco, najważniejsze zagadnienia:

 

 1. 1.       Skomunikowanie centrum i Zatorza – dzielnic przedzielonych torami.

Jest potrzeba lepszego skomunikowania tych dzielnic, brakuje przejść pieszo-rowerowych oraz lepszego dojścia/ dojazdu do dworca PKP.

Obecnie trwa analiza: jakie ma być to przejście, czy dołem (tunelem), czy góra (kładka)
i w którym miejscu najlepiej to przejście zlokalizować. Czy budować tunel przedłużając istniejący tunel z budynku dworca na perony, czy tworzyć nowy. Układ komunikacyjny jest zależny od innych przedsięwzięć planowanych w GPR, np. zagospodarowania młynów, czy zmiana układu komunikacyjnego, uspokojenia ruchu na ul. Krasińskiego i budowy nowej
ul. Towarowej

 

 1. 2.       Projekt Nowe Młyny, rewitalizacja istniejącego obiektu i rozbudowa kompleksu budynków

Jest inwestor, który chce niebawem sfinalizować transakcję zakupu budynków młynów wraz
z przynależnym terenem. Przygotowuje koncepcje i projekty budowlane. Inwestor zaprezentował podczas spotkania wizualizację całego kompleksu handlowo-usługowo-hotelowo-kulturalnego, który chce zbudować z wykorzystaniem historycznego budynku młyna. Wszystko uzależnione jest od uzyskania finansowania, z powodu dużych kosztów planowanego przedsięwzięcia. Obiekt ma mieć ponad 32 tys. Mkw. powierzchni użytkowej, obecnie trwa komercjalizacja obiektu, według inwestora ma najemców na blisko 60% przestrzeni. Powstanie tez muzeum młynów w starej kotłowni, będą w nim pokazane urządzenia ze starego młyna. Przy kompleksie ma powstać również 250 miejsc parkingowych.

Inwestycja wymusi zmianę układu komunikacyjnego w okolicy. Główny dojazd ma być
z nowej ulicy tama Kolejowa, fabryczna, natomiast ul. Przemysłowa będzie pełnić charakter pomocniczy. Trwają rozmowy z władzami miasta o układzie komunikacyjnym, w tym o ciągu pieszo- rowerowym od Zatorza przez dworzec kolejowy.

 

 1. 3.       Al. Krasińskiego – uspokojenie ulicy i nowy układ komunikacyjny

Uczestnicy spaceru zauważyli, że natężenie ruchu na tej ulicy jest takie, że nawet trudno
w tym miejscu rozmawiać.

Powstał pomysł na uspokojenie tej ulicy, pozostawienie tylko jednego pasa w każdym kierunku, poszerzenie chodników, wprowadzenie bezpiecznego ruchu rowerowego i wprowadzenie strefy tempo 30. Natomiast cały tranzyt miałaby przejąć nowa ul Towarowa, tam również byłoby miejsce na stworzenie węzła przesiadkowego PKP-PKS-MZK. Obecnie tory stanowią istotną barierę w integracji np. komunikacji miejskiej. Duże nadzieje są wiązane z przebudową ul. Kustronia i zbudowaniem koło dawnej rzeźni parkingu buforowego.

 

 1. 4.       Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej

Po koniecznych remontach dzielnica ta mogłaby pełnić funkcję centrum kulturalnego. Potencjał tego miejsca pokazał np. ubiegłoroczny festiwal Leszno Barok Plus, podczas którego scena plenerowa znajdowała się na pl. Powstańców. Tutaj mogłyby skupiać się wydarzenia kulturalne. Bolączką w tym miejscu są miejsca parkingowe, są wąskie uliczki. Receptą byłoby stworzenie kilku dodatkowych parkingów wokół centrum, lezących w odległości 5-7 minut pieszego dojścia do centrum, wtedy byłaby szansa na wyprowadzenie samochodów
z pl. Powstańców.

Mieszkańcy zwracają uwagę na problem sąsiedzki w tej części miasta – w wielu budynkach
są czasem pojedyncze osoby, które zaburzają porządek i psują starania innych mieszkańców. Jedną z odpowiedzi na ten problem ma być koncepcja mixu społecznego proponowana
w GPR, żeby jeszcze bardziej rozproszyć w mieście lokatorów mieszkań socjalnych, a do centrum miasta wpuścić np. więcej młodych ludzi. Szansą na to może być teren pokolejowy
i plany stworzenia na tej rezerwie terenu budynków mieszkalnych i wprowadzenie tam wielu funkcji. Na koncepcję mixu społecznego będą miały wpływ liczne czynniki, np. sieć szkół i ich rejonizacja.

 

 1. 5.       Ulica Kurpińskiego/ Paderewskiego

Pojawiło się zapytanie o teren ogródków działkowych (prywatny właściciel) położonych naprzeciw szkół – czy ten terne nie mógłby stać się parkingiem, z racji położenia blisko centrum. Zwracano jednak uwagę, ze ul. Kurpińskiego to jedna z ulic przedwojennego układu promenadowego z mniejszym ruchem samochodowym, stosunkowo cicha, stworzenie parkingu, mogłoby ten spokój naruszyć. Ta ulica to część dawnej koncepcji miasta ogrodu, wokół wałów miejskich były promenady spacerowe. Zwracano uwagę, że powoli mieszkanie w tym rejonie robi się za drogie, z uwagi choćby na podnoszony standard mieszkań
w remontowanych przedwojennych willach miejskich, do tych miejsc z chęcią wprowadza się biznes i usługi.

W tym rejonie będzie sporo przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. termomodernizacja
i modernizacja budynków szkół i stworzenie ogólnodostępnych boisk.  W remontowanej właśnie obszernej kamienicy powstanie Dom Dziecka z dwoma oddziałami oraz świetlica środowiskowa, a na sąsiedniej działce – z inicjatywy prywatnej – muzeum dziedzictwa leszczyńskich przedsiębiorców.

 

 1. 6.       Ul. Poniatowskiego

To również ulica położona wzdłuż pozostałości wałów miejskich, dawna promenadowa, cicha, obecnie głównie korzystają z niej uczniowie położonych wzdłuż niej szkół. W znajdującej się między szkołami wieży ciśnień planowane jest utworzenie Leszczyńskiego Centrum Nauki, miejsca kreatywnych doświadczeń, praktycznych zajęć, otwartego na leszczyńską młodzież.

 

 1. 7.       Al. Słowackiego

To ciąg pieszo-rowerowy, położony wzdłuż pozostałości wałów miejskich, w GPR są plany na rewitalizację tego terenu. Przy Słowackiego położony jest teren dawnych Pomp, który jeden
z przedsiębiorców chce wykupić od rozproszonych spadkobierców dawnych właścicieli. Inwestor szuka pomysłu gwarantującego komercyjne powodzenie całego projektu. Skłania się przede wszystkim ku usługom i gastronomii. Zastanawiano się podczas spaceru, co może ożywić ten fragment miasta, w jaki sposób zwiększą ruch planowane inne przedsięwzięcia, np. remont położonego tuż obok parku Kościuszki. Zwracano uwagę, ze dawnie była to bardzo uczęszczana część miasta – z uwagi na wspomniane promenady, ale też gastronomię czy ogród zoologiczny. W poprzednim planie rewietaliacji teren pomp był brany pod uwagę jako centrum studenckie, zintegrowane z istniejącą na sąsiednim gruncie PWSZ. Jednak obecnie potencjał uczelni  i studentów nie gwarantuje wykorzystania takiego obiektu. Jedna
z opcji byłoby stworzenie miejsca do pracy dla nowoczesnych usług, np. programistycznych. Obecny stan techniczny budynków dawnych pomp uniemożliwia wykorzystanie ich od razu, bez nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja i plan budynków również nakładają dużo ograniczeń jeśli chodzi o przyszłe zastosowania.

 

 1. 8.       Ul. Narutowicza

Przy ul. Narutowicza jest zlokalizowany park Kościuszki, który będzie remontowany oraz zaraz przy nim, Pałac Sułkowskich, w którym, według planów ma być zlokalizowane muzeum okręgowe, przeniesione z obecnej, za małej już siedziby przy pl. Metziga.

Remont parku Kościuszki ma przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy to remont samych stawów, drugi – teren zielony i ścieżki. Mieszkańcy chcieli się dowiedzieć, czy w Parku Kosciuszki, lub innym parku miejskim możliwe byłoby do zrealizowania miejsce do spotkań np. przy grillu – wydzielone miejsce do takiej aktywności.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk