Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 30 września 2020

Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

Zdjęcie, Spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

29 września w Stacji Biznes odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, któremu przewodniczy Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

Spotkanie to było niezwykle ważne w kontekście przystąpienia do prac związanych z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027.

Była to okazja do podsumowania prac, lecz także do podjęcia szerszej dyskusji na temat nowych pomysłów i proponowanych działań.

Zebrane uwagi i pomysły zostaną następnie przedstawione Komitetowi Rewitalizacji, który nie tylko będzie mógł je zaopiniować, lecz także zgłosić swoje propozycje zmian.

W dalszym etapie prac nad aktualizacją dokumentu odbędą się konsultacje społeczne podzielone na poszczególne obszary tematyczne.

 

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk