Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 08 czerwca 2020

Spotkanie Prezydenta z Komitetem Rewitalizacji

Zdjęcie, Spotkanie Prezydenta z Komitetem Rewitalizacji

W dniu 5 czerwca 2020 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna, odbyło się spotkanie Komitetu Rewitalizacji z Prezydentem Miasta Leszna.

Prezydent zaprosił członków Komitetu Rewitalizacji na spotkanie, aby podjąć wspólny dialog na temat przyszłej formuły Budżetu Obywatelskiego, a także istoty wydzielenia osobnej kategorii, jaką mają być projekty na obszarze rewitalizacji miasta Leszna.

Wszyscy zebrani zgodnie uznali, że obszar ten wymaga podjęcia szczególnych działań i wspólnej interwencji. 

Istotnym punktem dyskusji były także dwie uchwały Rady Miejskiej Leszna wymagające aktualizacji, uporządkowania i być może także rozszerzenia swoich zapisów. Mowa tu o uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, lub ich części, w których wykonano remont elewacji oraz o uchwale dotyczącej dotacji na remonty zabytków.

Komitet Rewitalizacji zasugerował również zmianę formuły programu Kolorowe Podwórka, w myśl której więcej beneficjentów mogłoby skorzystać ze środków na renowacje podwórek.

Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania znajduje się w plikach do pobrania.

Kolejne, regularne spotkanie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się już we wtorek, 9 czerwca. Gościem Komitetu będzie Pan Andrzej Kuźmiński - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, który opowie o trwającej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie obiektu, w którym będzie się mieścić Biblioteka. Swoją obecność na spotkaniu zadeklarował także Prezydent Miasta Leszna.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk