Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 30 lipca 2020

Serce dla Leszna 2020

Zdjęcie, Serce dla Leszna 2020

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Serce dla Leszna 2020

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wygraj Siebie"

Opis zadania:

W ramach zadnia odbędą się spotkania, na których uczestnicy przygotują 300 serc w biało czerwonych barwach. Spotkania, w których uczestniczyć będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą odbywać się w Stacji Biznes, Bibliotece Ratuszowej i Klubie Seniora "Wrzosowy Zakątek" 

Cel zadania:

Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach zadania powstanie 300 biało czerwonych serc, które upamietnią 100 lecie powrotu Leszna do Macierzy. 

Całkowity planowany koszt zadania:

7 000,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

nie dotyczy 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

2 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju - Referat Rewitalizacji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk