Graficzny nagłówek podstrony

Sekundniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego

Szacunkowy koszt: 199.400,00 zł
LOKALIZACJA: Al. Jana Pawła II / Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Jana Pawła II / ul. Grunwaldzka, Al. Jana Pawła II / ul. Dąbrowskiego, Al. Jana Pawła II / ul. Leszczyńskich, Al. Krasińskiego / ul. Marcinkowskiego
OPIS: Instalacja sekundników na ruchliwych skrzyżowaniach w obrębie miasta Leszna DK12 (zbieg z ul. Leszczyńskich, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Dąbrowskiego, ul. Grunwaldzką, Al. Konstytucji 3 Maja), Al. Zygmunta Krasińskiego (skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego). Konieczny zakup sekundników wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami peryferyjnymi niezbędnymi do integracji z istniejącym sterowaniem oświetleniem na skrzyżowaniach. Dodatkowo kosztem jest robocizna instalacji i sterowania urządzeniami.

 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk