Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 06 sierpnia 2020

Sąsiedzki teatr podwórkowy

Zdjęcie, Sąsiedzki teatr podwórkowy

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Sąsiedzki teatr podwórkowy

Obszar wnioskowanych działań:

Rewitalizacja

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców  

Opis zadania:

Zadanie polega na organizacji dziesięciu plenerowych spektakli teatralnych dla dzieci. Przedstawienia odbywać się będą na obszarze rewitallizacji Miasta Leszna - na podwórkach, skwerkach i placach w bliskiej okolicy budynków mieszkalnych. Każdemu spektaklowi będzie towarzyszyć warsztat kulinarny - przygotowanie drobnych poczęstunków dla najmłodszych widzów. 

Cel zadania:

Celem zadania jest integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji, wspólne spędzenie wolnego czasu. 

Całkowity planowany koszt zadania:

16 760,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

nie dotyczy 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

6 760,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 12:16:07
0 Koszyk