Graficzny nagłówek podstrony

Rzeźba plenerowa

O projekcie

Projekty rzeźb o różnych formach przestrzennych powstały w 1976 r. na plenerze rzeźbiarskim zorganizowanym przez ówczesny Urząd Wojewódzki w Lesznie, Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie, Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie i władze miasta. Zaproszeni artyści mieli wykonać projekty rzeźb plenerowych przeznaczonych dla terenów zielonych i małej architektury miasta Leszna – stolicy nowo powstałego województwa leszczyńskiego. Rzeźba w przestrzeni publicznej miała podkreślić nową rangę miasta i wzbogacić je o sztukę współczesną. W plenerze wzięło udział 17 artystów plastyków. Funkcję komisarza tej licznej grupy twórców pełnił artysta rzeźbiarz Jerzy Sobociński. Artyści stworzyli projekty i wskazali proponowaną ich lokalizację. W 1979 r. udało się znaleźć sponsorów na ustawienie tylko dziewięciu dzieł.

Lokalizacja rzeźb plenerowych na terenie miasta Leszna:

  1. "Przestworza" Adam Graczyk, ul. Fabryczna,
  2. "Organy" Józef Petruk, ul. Opalińskich,
  3. "Wjazd do Leszna" Jerzy Sobociński, wjazd do Leszna od strony Poznania, Wrocławia i Wschowy – 3 obiekty,
  4. "Leżąca" Benedykt Kasznia, Park Jana Jonstona,
  5. "Kasia" Antoni Szulc, Park Jana Jonstona,
  6. "Lot" Krystyna Spisak-Madejczyk, Park 1000-Lecia ,
  7. "Rodzina" Anna Rodzińska, ul. 17 Stycznia – rzeźba zaginiona.

Dziś

Do dziś przetrwało osiem rzeźb z tamtago okresu. „Rodzina” prof. Anny Rodzińskiej w niewyjaśnionych okolicznościach zginęła sprzed Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej przy ul. 17 Stycznia. Odlew rzeźby w małej skali znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz na Placu Bernardyńskim w Poznaniu.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk