Rozstrzygnięcie konkursu

W piątek, 29 września poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi. Celem konkursu było uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna.

Sąd konkursowy, składający się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów dokonał analizy i oceny 22 prac konkursowych. Spośród nich postanowiono wręczyć trzy wyróżnienia oraz dwia nagrody.

Zwycięską pracą okazała się ta powstała w pracowni FRONT ARCHITECTS Wojciech Krawczuk. Nagrodę przyznano za umiejętność wykreowania prostego, czytelnego w odbiorze symbolu- zadaszenia- skrzydła, odwołującego się do symboliki miasta, a mającego wysoki potencjał w kreowaniu tożsamości nie tylko dla przestrzeni Nowego Rynku, ale także w przyszłości dla całego miasta, co szczególnie wpisuje się w kontekst prowadzonych na terenie Leszna działań rewitalizacyjnych.

 

Lista autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.


I Nagroda w wysokości 40 tys. zł i zaproszenie do negocjacji dotyczących wykonania dokumentacji realizacyjnej - praca nr 19

FRONT ARCHITECTS Wojciech Krawczuk
ul. Owsiana 17, 61 -666 Poznań

Zespół autorski:
Wojciech Krawczuk - projektant wiodący,współautor
Marcin Sakson - współautor
Paweł Kobryński - współautor
Kaia Korpa - współpraca autorska
Michał Gawron - współpraca autorska
Joanna Jasiewicz - opracowanie
Maja Dylewska - opracowanie
Agata Sobańska - opracowanie
Piotr Szymański - wizualizacje

II Nagroda w wysokości 37 tys. zł - praca nr 16

ALEKSANDRA KUCKA ARCHITEKT

ul. Katowicka 93 B lok. 20, 61-131 Poznań
ANNA PILAWSKA
ul Szyperska 13c/30, 61-754 Poznań
BUIKAKRU ALEKSANDRA MIDOR
ul. Smolna 13a lok. 87, 61-008 Poznań
MATEUSZ PRZYBYŁOWSKI
ul. Maszewska 22, 60-432 Poznań

Zespół autorski:
Aleksandra Kucka - autor
Anna Pilawska - autor
Aleksandra Midor - autor
Mateusz Przybyłowski - autor

III Nagrody nie przyznano.


Wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 tys. zł - praca nr 7

Pracownia Architektury Monika Koncewicz
ul. Kościelna 5 lok. 2, 20-139 Lublin

Zespół autorski:

Monika Koncewicz - projektant wiodący, autor
Agata Grzyb - autor, projektant
Magdalena Boguszewska - autor, projektant
Katarzyna Gromek - autor, projektant


Wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 tys. zł - praca nr 10

STUDIO A4 Spółka Projektowa z o.o.
al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin

Zespół autorski:
Michał Bay - projektant wiodący, autor
Anna Bay - współautor, architekt
Dominika Szerniewicz - konsultant w zakresie zieleni
Przemysław Lipczyński - konsultant w zakresie komunikacji


Wyróżnienie równorzędne w wysokości 6 tys. zł - praca nr 15
BASIS s.c.
ul. Wolbromska7, 53-148 Wrocław

Zespół autorski:
Dariusz Sirojć - projektant wiodący, autor
Krzysztof Szkółka - autor
Weronika Graś - współautor

 

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy!

Zdjęcia wszystkich nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dostępne na naszej stronie na FB.

 

 

W piątek, 29 września poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi. Celem konkursu było uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna. Celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna. Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Konkurs_na_zagospodarowanie_Nowego_Rynku_i_Placu_Jana_Metziga.html Leszno - Rozwiń Skrzydła. Sąd konkursowy, składający się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów dokonał analizy i oceny 22 prac konkursowych. Spośród nich postanowiono wręczyć trzy wyróżnienia oraz dwia nagrody. Zwycięską pracą okazała się ta powstała w pracowni FRONT ARCHITECTS Wojciech Krawczuk. Nagrodę przyznano za umiejętność wykreowania prostego, czytelnego w odbiorze symbolu- zadaszenia- skrzydła, odwołującego się do symboliki miasta, a mającego wysoki potencjał w kreowaniu tożsamości nie tylko dla przestrzeni Nowego Rynku, ale także w przyszłości dla całego miasta, co szczególnie wpisuje się w kontekst prowadzonych na terenie Leszna działań rewitalizacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Rozstrzygniecie_konkursu-_plac_Metziga_i_Nowy_Rynek.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.