Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 30 lipca 2020

Rozbudowa pasieki miejskiej

Zdjęcie, Rozbudowa pasieki miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Rozbudowa pasieki miejskiej

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy miasta za pośrednictwem Fundacji Zdrowa Natura

Opis zadania:

Zadanie polegało na rozbudowie miejskiej pasieki o kolejne dziesięć uli. 

Cel zadania:

Celem działania była rozbudowa istniejącej już pasieki miejskiej o kolejne ule. Rozbudowa przyczyniła się do zwiększenia populacji pszczół co ma korzystny wpływ na na ekosysytem miejski.

Całkowity planowany koszt zadania:

14 600,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

1 600,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Edukacji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk