Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2021 09 lipca 2021

Rogal na szyi podróż po covidzie umili

Zdjęcie, Rogal na szyi podróż po covidzie umili

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Rogal na szyi podróż po covidzie umili

Obszar wnioskowanych działań:

rewitalizacja

Grupa inicjatywna:

mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wygraj Siebie"

Opis zadania:

W ramach zadnia odbędą się spotkania, na których uczestnicy przygotują ok. 200 poduszek podróżnych - rogali. Spotkania, w których uczestniczyć będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą odbywać się w Stacji Biznes, Bibliotece Ratuszowej i Klubie Seniora "Wrzosowy Zakątek" 

Cel zadania:

Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Termin realizacji:

lipiec - grudzień 2021

Całkowity planowany koszt zadania:

6 330,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

nie dotyczy 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

3 330,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju - Referat Rewitalizacji 

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-09-16 10:24:12
0 Koszyk