Graficzny nagłówek podstrony

Roboty budowlane

 

UNIEWAŻNIONE

W dniu 10.07.2019 r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty dla zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl.Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku dawnej szkoły przy Pl. Metziga 25 w Lesznie, dz. nr 276/2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wyburzenie budynków kotłowni, gospodarczych, szatni i łazienek, sali gimnastycznej.

Ogłoszenie i dokumenty dostępne są pod linkiem: http://bip.leszno.pl/przetarg/5824/in-271-11-2019 

 

UNIEWAŻNIONE

W dniu 23.10.2019 r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty dla zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl.Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku dawnej szkoły przy Pl. Metziga 25 w Lesznie, dz. nr 276/2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wyburzenie budynków kotłowni, gospodarczych, szatni i łazienek, sali gimnastycznej.


Ogłoszenie i dokumenty dostępne są pod linkiem: http://bip.leszno.pl/przetarg/6196/in-271-24-2019

 

W dniu 3.12.2019 r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl  zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty dla zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl.Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku dawnej szkoły przy Pl. Metziga 25 w Lesznie, dz. nr 276/2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wyburzenie budynków kotłowni, gospodarczych, szatni i łazienek, sali gimnastycznej.


Ogłoszenie i dokumenty dostępne są pod linkiem: http://bip.leszno.pl/przetarg/6394/in-271-27-2019 

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk