Graficzny nagłówek podstrony

Revitalizácia

Najväčším problémom pre miestne orgány v Lešne je revitalizácia centra mesta. Revitalizácia - to je obnovenie života, bývalej slávy. Táto potreba nie je ojedinelá - veľa miest bojuje s problémom vyľudňovania centra, nepriaznivými zmenami v sociálnej štruktúre, a nakoniec so zanedbanou infraštruktúrou a budovami. Problém je obzvlášť známy v bývalých komunistických krajinách, no mesto na západe sa s ním tiež stretáva.

Miestna samospráva už niekoľko rokov vidí potrebu revitalizácie. V roku 2016 začalo mesto rozvíjať modelový revitalizačný program, na ktorý sa podarilo získať finančné prostriedky v rámci vládnej súťaže. Tieto riešenia sa majú stať modelom ďalších miest v Poľsku.

Väčšina revitalizácie je spojená s renováciou budov, námestí a ulíc. Samozrejme, tento program tiež poskytuje také riešenia ako komplexné rekonštrukcie tržnice a obnovenie vzhľadu radnice pred rokom 1939. Ale to je len časť programu - oveľa dôležitejšia je revitalizácia znehodnotených spoločenských centier, podpora ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením.

Poskytnúť sa jej má celý rad projektov, ktoré už existujú. Prvá je komercializácia prázdnych obchodných a servisných stredísk v centre. Radnica v spolupráci so špecializovanými firmami, pripravila rad návrhov pre vlastníkov budov, kde sú obchodné priestory, aby si znovu mohli nájsť nájomníkov.

Aktívna je aj úspešná spolupráca samosprávy s miestnymi obyvateľmi: vlastníkmi nehnuteľností, nájomcami obecných budov, miestnymi podnikateľmi. Preto vývoj programu a potom jeho uvedenie do platnosti závisí na rozsiahlom verejnom dialógu, v ktorom obyvatelia nielen vyjadria svoj názor, ale tiež predstavia realizáciu svojich návrhov. Úrady sa k tomu stavajú seriózne - stretnutia a semináre na revitalizáciu prebiehajú aj s najmladšími žiakmi materských a základných škôl. Je dôležité aktivovať obyvateľov tak, aby pocítili, že ich aktivita môže zlepšiť kvalitu života.

Ďalším dôležitým problémom je vývoj optimálnych komunikačných riešení v centre mesta Lešno. Pokrývajú ako automobilovú dopravu, tak aj parkovanie, rovnako aj turistické a cyklistické chodníky, ktoré sú pohodlné a bezpečné.

A konečne bol prijatý rad opatrení, aby sa z najstaršej časti mesta opäť stalo atraktívne miesto pre nákupy, rovnako ako miesto odpočinku "módne" medzi obyvateľmi. To je dôvod, prečo sa od roku 2016 usporadúvajú "Obchodné raňajky": v priestoroch gastronomického priemyslu v sobotu ráno ponúkajú firmy svoje produkty, ktoré podporujú zdravú miestnu kuchyňu. Stánky s jedlom sprevádzajú relaxačné zóny a aktívne vonkajšie atrakcie.

Ďalšiu myšlienkou je implementácia "Kiná s chuťou" - večerná udalosť na jednom z námestí a uliciach mesta, kde obyvatelia môžu sledovať film na obrazovke. Projekcia je sprevádzaná ochutnávkou pokrmov z filmu - súvisiacich so štátom, odkiaľ film pochádza.

Ďalšie nápady pre zaradenie obyvateľov do zmien v centre sú súťaže pre revitalizačné aktivity. Jedným z nich je "Farebné nádvorie", prostredníctvom ktorého občania bytových domov získajú grant na renováciu často opemenutých nádvorí domov. Ďalšia súťaž je "Vedúci revitalizácie", pre najkrajšie rekonštrukcie súkromnej budovy v centre. Úspešné sú tiež súťaže odborných architektov pre projekty rozvoja ulíc alebo námestí v meste.

Mesto sa samozrejme snažií k revitalizácii využiť a hľadať prostriedky z EÚ, pretože veľmi dobre vieme, že bez externých peňazí to bude veľmi ťažké. Ale bez zapojenia občanov to nepôjde vôbec.

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-10-31 09:03:23
0 Koszyk