Graficzny nagłówek podstrony
Inicjatywa lokalna 2020 29 grudnia 2020

Remont drogi - ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Tadeusza Rejtana

Zdjęcie, Remont drogi - ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Tadeusza Rejtana

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Remont drogi - ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Tadeusza Rejtana

Obszar wnioskowanych działań:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jst, a także budynków oraz obiektów małej architektury

Grupa inicjatywna:

nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania:

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji i remont chodników przy ul. Zamenhofa i ul. Rejtana

Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu zycia mieszkańców 

Całkowity planowany koszt zadania:

130 000,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej:

65 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej:

nie dotyczy

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna:

65 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Inwestycji  

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-12-29 14:53:32
0 Koszyk