Graficzny nagłówek podstrony

Pytania i odpowiedzi

Na niniejszej podstronie znajdą Państwo pytania i odpowiedzi dotyczące stanowiska miasta Leszna w sprawie lotniska. Jeśli jakaś kwestia nie została Państwa zdaniem poruszona, prosimy o przesłanie pytania na adres: lotnisko@leszno.pl, odpowiedź ukaże się na tej stronie.   


  1. "Panowia, tam gdzie niewiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Izydorek ma racje. Durnych i naiwnych tutaj nie ma. Grunta na których obecnie znajduje się płyta to majątek o wielomilionowej wartości. Gdybym był preziem lub prezydentem to pewnie też bym się zastanawiał jak to opylić. Ot co - i mamy rozwiązanie zagadki. Dajcie mi CSS to Wam pokaże jak się robi interesa. A idee to wiecie można sobie w d... wsadzić kiedy na patelni pichci się 30 melonów lub nawet 50 baniek, a łapki świerzbią. Żal Panie, żal :(" źródło: http://forum.szybowce.com/sprawy-aeroklubowe/reforma-css-cd/75/ 

Przeanalizujmy stan faktyczny podpierając się argumentami, przy okazji prostując również pokrewny zarzut, że: być może nie zrobią tego obecne władze, ale kolejne mogą mieć inne plany dotyczące lotniska.  

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w przypadku wykupu terenu płyty lotniska przez miasto, nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że w przyszłości władze miasta podejmą próbę zmiany koncepcji lub sprzedaży terenu. Uważamy jednak, że jest to tak ważny element infrastruktury Leszna, że konecznością dla nas jest wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dzięki którym zgodnie z interesem naszym oraz wszystkich użytkowników lotniska, uchronimy teren przed ewentualną sprzedażą na inne cele.

W akcie notarialnym proponujemy przede wszystkim zapis w którym to zbycie w części lub całości nieruchomości mogłoby nastąpić pod warunkiem jednoczesnej zgody Rady Miasta Leszna, Aeroklubu Leszczyńskiego oraz Aeroklubu Polskiego.

Należy wspomnieć jednocześnie, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na lotnisko sportowe (zapis w akcie notarialnym pomiędzy gminą święciechowa, a Aeroklubem Polskim), w związku z tym jakiekolwiek używanie jej niezgodnie z przeznaczeniem, oznacza utratę użytkowania wieczystego na poczet gminy Święciechowa. Miasto jest zainteresowane staniem się użytkownikiem wieczystym na tych samych zasadach. W związku z powyższym istnieje podwójne zabezpieczenie przed sprzedażą o których wspomina autor posta. Pierwsze w postaci wspólnej decyzji Aeroklubu Polskiego, Leszczyńskiego i władz miasta, a drugie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany celu użytkowania nieruchomości w umowie. Uważamy, że w takim przypadku jedynym zagrożeniem dla istniejącego kształtu lotniska może być brak woli kontynuowania prowadzenia działalności lotniczej przez wszystkie wymienione strony. 

Warto również zaznaczyć dlaczego miastu nie opłaca się sprzedaż lotniska?

Miasto skorzysta na jego istnieniu znacznie więcej niż jednorazowe przychód z tytułu sprzedaży. Jesteśmy przekonani że jest to miejsce unikalne pod wieloma względami i przez to chcemy zachować i zabezpieczyć całość lotniska przed późniejszymi zmianami. 

Leszno jest 65 tysięcznym miastem, którego lotnisko jest bardzo ważną i rozpoznawalną wizytówką nie tylko w Polsce ale i na świecie. Naszym celem są inwestycje w lotnisko dla osiągnięcia trzech celów:

Turystycznych, poprzez:

  • organizację, współorganizację lub udostępnianie terenu na potrzeby organizacji imprez sportowych, koncertów, pokazów lotniczych i innych wydarzeń. 

Umożliwienia dogodnego dostępu do płyty lotniska dla podmiotów prowadzących działalność usługową, szkoleniową oraz rekreacyjną we wszystkich dziedzinach  lotnictwa: modelarstwa, baloniarstwa, szybownictwa, samolotów, spadochroniarstwa, akrobacji, statków bezzałogowych, para i motoparalotniarstwa, mikrolotów, śmigłowców i wiatrakowców i wszystkiego co jeszcze lata.  

Umożliwienia dokonywania inwestycji z dziedziny usług gastronomicznych i hotelarskich na części lotniska mieszczącej się w granicach Leszna. 

Umożliwienie rozwoju innych inwestycji z dziedziny turystyki, które mogą wzbogacić ofertę lotniska.

Poprzez inwestycję w utwardzenie pasów trawiastych chcemy wydłużyć sezon możliwie jak najdłużej, dla wszystkich użytkowników lotniska. Wierzymy, że dogodny dojazd do lotniska, możliwość zatankowania paliwa, skorzystania z bogatej oferty hotelowej i gastronomicznej oraz wielu atrakcji lotniczych przyciągną wielu chętnych do skorzystania z oferty lotniska.  

Biznesowych, stanowiących marginalną liczbę operacji, jednakże bardzo wartościowych z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej wynikającej z posiadania lotniska przez samorząd. Z tego względu zasadnym staje się budowa pasa asfaltowego z jednoczesnym wyposażeniem go w urządzenia nawigacyjne i oświetlenie.

Wizerunkowych, dzięki którym lotnisko stanie się wizytówką miasta, i dumą jego mieszkańców.  

Miasto chce modernizować infrastrukturę, ale nie kosztem lotniska!

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że obecna władza nie jest wieczna i nie można w pełni wykluczyć prawdopodobieństwa próby zmiany obecnej koncepcji lotniska, jego sprzedaży lub przeznaczenia na inny cel w przyszłości. Uważamy jednak że jest to tak ważny element infrastruktury Leszna, że chcielibyśmy wprowadzić twarde zabezpieczenia. Dzięki nim zgodnie z interesem naszym, Państwa oraz wszystkich użytkowników lotniska uchronimy terenu przed ewentualną złą wolą osób decyzyjnych po stronie miasta Leszna.

 

W związku z tym proponujemy przede wszystkim zapis w którym to zbycie w części lub całości nieruchomości mogłoby nastąpić pod warunkiem jednoczesnej zgody Rady Miasta Leszna, zarządzającego lotniskiem, Aeroklubu Leszczyńskiego oraz Aeroklubu Polskiego.

 

Należy wspomnieć jednocześnie że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na lotnisko sportowe w związku z tym jakiekolwiek używanie jej niezgodnie z przeznaczeniem oznacza utratę użytkowania wieczystego na poczet gminy Święciechowa. W związku z tym istnieje podwójne zabezpieczenie. Pierwsze w postaci wspólnej decyzji Aeroklubu Polskiego, Leszczyńskiego i władz miasta, a drugie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i zmiana celu użytkowania nieruchomości. Uważamy że w takim przypadku jedynym zagrożeniem dla istniejącego kształtu lotniska może być zanik lotnictwa GA w Polsce i brak woli kontynuowania prowadzenia działalności lotniczej przez wszystkie wymienione strony.

 

Takie zabezpieczenie chcielibyśmy wprowadzić w stosunku do całości nieruchomości zarówno części lotniska znajdującej się na terenie gminy Święciechowa jak i terenie znajdującym się na terenie miejskim z wyjątkiem (ale dotyczy to w pełni części leżącej na terenie miasta): hangaru szybowcowego, którego chcielibyśmy zbyć z bonifikatą na potrzeby funkcjonowania Aeroklubu Leszczyńskiego (z prawem do odsprzedaży, ale na dotychczasowe cele), terenu pod hotel z prawem pierwokupu dla obecnego dzierżawcy budynku hotelowego (w miejsce obecnego hotelu).

 

Dlaczego miastu nie opłaca się pozbywanie lotniska

 

Miasto skorzysta na jego istnieniu znacznie więcej niż zamknięciu. Jesteśmy przekonani że jest to miejsce unikalne pod wieloma względami i przez to chcemy zachować i zabezpieczyć całość lotniska przed późniejszymi zmianami.

 

Leszno jest 65 tysięcznym miastem, którego lotnisko jest bardzo ważną i rozpoznawalną wizytówką nie tylko w Polsce ale i na świecie. Naszym celem jest rozwój całości nieruchomości dla trzech celów:

 

- turystycznych, poprzez

 

·         organizację, współorganizację lub udostępnianie terenu na potrzeby organizacji imprez sportowych, koncertów, pokazów lotniczych i innych wydarzeń.

·         Umożliwienia dogodnego dostępu płyty lotniska dla podmiotów prowadzących działalność usługową we wszystkich dziedzinach  lotnictwa: modelarstwa, baloniarstwa, szybownictwa, samolotów, spadochroniarstwa, akrobacji, statków bezzałogowych, para i motoparalotniarstwa, indor skydivingu, mikrolotów, śmigłowców i wiatrakowców. 

·         Umożliwienia inwestycji z dziedziny usług gastronomicznych i hotelarskich.

·         Umożliwienie rozwoju innych inwestycji z dziedziny turystyki, które mogą wzbogacić ofertę lotniska.

 

Poprzez inwestycję w utwardzenie chcemy wydłużyć sezon możliwie jak najdłużej, dla wszystkich użytkowników lotniska. Wierzymy, że dogodny dojazd do lotniska, możliwość zatankowania paliwa, skorzystania z bogatej oferty hotelowej i gastronomicznej oraz wielu atrakcji lotniczych przyciągną wielu chętnych do skorzystania z oferty lotniska. 

 

- biznesowych, stanowiących marginalną liczbę operacji, jednakże bardzo wartościowych z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej wynikającej z posiadania lotniska przez samorząd. Z tego względu zasadnym staje się budowa pasa asfaltowego z jednoczesnym wyposażeniem go w urządzenia nawigacyjne i oświetlenie.

 

- wizerunkowych, dzięki którym lotnisko stanie się wizytówką miejską, i dumą jego mieszkańców.  

Opublikował: Konrad Andrzejewski kontakt: kandrzejewski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-06-14 15:08:27
0 Koszyk