Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności gospodarka 16 października 2019

Przygotowanie do wprowadzenia PPK

Zdjęcie, Przygotowanie do wprowadzenia PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podpisanie ustawy poprzedzone było wielomiesięcznymi szerokimi konsultacjami społecznymi, mającymi na celu uzgodnienie rozwiązań korzystnych dla wszystkich zaangażowanych stron. Wypracowana w duchu kompromisu ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019r. Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika.

Obejmuje ona stopniowo:

  • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
  •   od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.


Aby dobrze przygotować się do zmian, Regionalna Izba Przemysło Handlowa w Lesznie zaprasza na bezpłatne szkolenie 5 listopada 2019 roku (godzina 9:30) w siedzibie RIPH w Lesznie przy ul. 55 Pułku Piechoty 34.

Rejestracja na szkolenie : Formularz rejestracyjny

Szczegóły na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych https://www.mojeppk.pl/

O Polskim Funduszu Rozwoju SA https://pfr.pl/serwis-korporacyjny/dzialalnosc/pracownicze-plany-kapitalowe.html

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-10-16 10:08:25
0 Koszyk