Graficzny nagłówek podstrony

Przedszkole Miejskie nr 7

UWAGA:

Dnia 16 marca 2018 r. zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, link poniżej:

http://bip.leszno.pl/przetarg/3756/bpw-271-02-2018

 

 

KOMUNIKAT 

 

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 15 luty 2018 r. roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518946-N-2018 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – Etap II”

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/tenders/content/3756

 

Termin i miejsce składania ofert: do 02.03.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 02.03.2018 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

1) Małgorzata Łakomy, Tel. 65/ 520 62 16

2) Bernadeta Szalewska – Konieczna, Tel. 65/ 520 62 68

3) Sandra Kajoch, Tel. 65/ 520 62 68

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

 

 

 

UWAGA

w dniu 12 kwietnia 2017 r. zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, link poniżej:

http://bip.leszno.pl/tenders/content/2306

UWAGA

Dnia 30 marca 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA 

w dniu 22.03.2017 roku zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu wraz z modyfikacją SIWZ. Zmiana terminu składania ofert - do dnia 29.03.2017 r. godz. 10:00

KOMUNIKAT 

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41004-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Przedszkole Miejskie nr 7 – Etap I”

Termin i miejsce składania ofert: do 28.03.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.03.2017 r., godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Małgorzata Łakomy, Tel. 65/ 520 62 16

2) Bernadeta Szalewska – Konieczna, Tel. 65/ 520 62 68

3) Sandra Kajoch, Tel. 65/ 520 62 68

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/tenders/content/2306

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana:
0 Koszyk