Graficzny nagłówek podstrony

Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504811-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna"

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:

1.      Małgorzata Łakomy adres e-mail: bpw@leszno.pl

2.      Agnieszka Lachowicz adres e-mail: bpw@leszno.pl

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej : http://bip.leszno.pl/przetarg/5051/bpw-271-03-2019

 

 

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk