Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

Nazwa inwestycji:

 • Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.

Wartość inwestycji:

 • 1.139.194,76 zł brutto

Wykonawca:

 • NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Termin wykonania:

 • do 80 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy (tj. do 02.12.2018r.)

 Zakres robót:

 • rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, krawężników, obrzeży chodnikowych,
 • regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
 • wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej,
 • wykonanie terenów zielonych,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie pasów postojowych,

Inwestor: Miasto Leszno

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-12-05 10:17:45
0 Koszyk