Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ul. Zbyszka z Bogdańca

Komunikat z dnia 14 marca 2018 r.:
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Budowa nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie” na odcinku od ulicy Księdza Augustyna Kordeckiego do ulicy Władysława Jagiełły. Na czas robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do dnia 7 maja 2018 r. W związku z powyższym w czasie trwania robót budowlanych będą występowały utrudnienia z dojazdem do nieruchomości znajdujących się przy przedmiotowych ulicach. Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji liczy na Państwa wyrozumiałość.


Nazwa inwestycji:

 • Budowa nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie

Wartość inwestycji:

 • 626 028,49 zł brutto

Wykonawca – Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. – LIDER
  z siedzibą w: 64-100 Leszno, ul. Bema 33, NIP 697-19-93-113 Regon 411137755
 • Viapol Leszno Sp. z o.o. – PARTNER
  z siedzibą w: 64-100 Leszno, ul. Bema 33, NIP 697-23-31-440 Regon 367009420

Termin wykonania:

 • 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy

Zakres robót:

 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
 • wykonanie pasów postojowych ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie – odcinek od ulicy Księdza Augustyna Kordeckiego do ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie z drobnowymiarowych elementów betonowych

Etapowanie prac:

 • część I – Budowa nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie – odcinek od ulicy księdza Augustyna Kordeckiego do ulicy Władysława Jagiełły,
 • część II – Budowa nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie – odcinek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Juranda.

Inwestor:

 • Miasto Leszno – w zakresie robót branży drogowej,
 • MPWiK w Lesznie – w zakresie robót branży wodno – kanalizacyjnej.

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-08 09:58:59
0 Koszyk