Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ul. Zbigniewa Cybulskiego

Nazwa inwestycji:

 • Przebudowa ulicy Zbigniewa Cybulskiego w Lesznie wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Wartość inwestycji:

 • 415.904,13 zł brutto

Wykonawca:

 • Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

Zakres robót:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej i konstrukcji drogi,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej,
 • regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych,
 • wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • humusowanie wraz z obsiewem trawą terenów zielonych,
 • budowę przyłączy kanalizacyjnych,
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

Inwestor:

 • Miasto Leszno – w zakresie branży drogowej
 • MPWiK – w zakresie  na roboty branży kanalizacyjnej

 

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-10 07:42:00
0 Koszyk