Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa ul. Tadeusza Rejtana

Nazwa inwestycji:

 • Przebudowa ulicy Tadeusza Rejtana w Lesznie.

Wartość inwestycji:

 • 361.672,50 zł brutto

Wykonawca:

 • NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Termin wykonania:

 • do 50 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy (tj. do 02.11.2018)

Zakres robót:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych z trylinki, rozbiórkę istniejącej podbudowy,
 • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych,
 • regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z materiału rozbiórkowego i częściowo z nowego – trylinki,
 • wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej,
 • wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z drobnowymiarowych elementów betonowych.

Inwestor:

 • Miasto Leszno

Informacje dodatkowe:

 • Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna 2017.
Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-12-12 10:29:31
0 Koszyk