Graficzny nagłówek podstrony

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu ZSRB

UWAGA !!!

w dniu 28 sierpnia 2017 r. zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, link poniżej: 

http://bip.leszno.pl/tenders/content/2899

 

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert - do dnia 16.08.2017 r. godz. 10:00

KOMUNIKAT

 

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 25 lipca  2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557013-N-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

Termin i miejsce składania ofert: do 10.08.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 10.08.2017 r., godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 – umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/informacje.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

 Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1)    Małgorzata Łakomy,  Tel. 65/ 520 62 16

2)    Bernadeta Szalewska – Konieczna,  Tel. 65/ 520 62 68

3)    Sandra Kajoch, Tel. 65/ 520 62 68

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.leszno.pl/tenders/content/2899

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej :

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/informacje.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej :

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/informacje.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk