Graficzny nagłówek podstrony

Promocja projektu

Kampania jest elementem projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”.

Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym skłonienie mieszkańców do zrównoważonych zachowań związanych z przemieszczaniem się i prowadzących do zwiększenia liczby osób wybierających transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany (rowery lub ruch pieszy) zamiast samochodów jako podstawowy środek przemieszczania się.

Efektem kampanii (w połączeniu z podejmowanymi obecnie m.in. przez Miasto Leszno przedsięwzięciami inwestycyjnymi) ma być zmniejszenie na terenie Miasta Leszna emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców.

Zakres działań informacyjno-promocyjnych:

  1. Opracowanie hasła promocyjnego kampanii,
  2. Produkcja oraz emisja internetowych (wideo) spotów reklamowych skierowanych do mieszkańców Leszna i przedsiębiorców, w tym przede wszystkim do osób korzystających z samochodów osobowych,
  3. Opracowanie treści i publikacja artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej,
  4. Organizacja spotkania dla dzieci i młodzieży pn. „Akademia bezpiecznego eko-ruchu”,
  5. Opracowanie, druk i rozwieszenie materiałów informacyjno-promocyjnych.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia profilu FB: www.facebook.com/LeszczynskaEkoPrzesiadka/

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk