Graficzny nagłówek podstrony

Jak nabyć teren od miasta?

Procedura nabycia terenu miasta Leszna:

 

Lp. DZIAŁANIE TERMINY KTO?
1. Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości   INWESTOR
2.

 

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:

wydzielenie działki o powierzchni zgodnej z oczekiwaniami inwestora

oszacowanie wartości nieruchomości

 

około 45 dni

około 14 dni

MIASTO LESZNO
3. Wykazanie nieruchomości do sprzedaży poprzez podjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zostaje umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna oraz na stronie internetowej na okres 21 dni
4. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po 6 tygodniach od daty umieszczenia wykazu*
5. Przetarg I
  • przetarg dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest niższa lub równa 100 000 euro odbywa się po upływie min. 30 dni od ogłoszenia przetargu
  • przetarg dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro odbywa się po upływie min. 2 miesięcy od ogłoszenia przetargu
6.

 

Przetarg II

Możliwość przeprowadzenia jeżeli I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

zgodne z terminami obowiązującymi dla I przetargu
7.

 

Rokowania lub kolejne przetargi
Mozliwość przeprowadzenia jeżeli II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

zgodne z terminami obowiązującymi dla I przetargu
8. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości  

 

INWESTOR
i MIASTO LESZNO

 

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-01 15:32:39
0 Koszyk