Graficzny nagłówek podstrony

Premie Banku Gospodarstwa Krajowego

 

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Właściciele budynków mieszkalnych, którzy przeprowadzają remonty i termomodernizacje mogą skorzystać z premii na te działania. Z kolei premię kompensacyjną mogą otrzymać właściciele budynków, w których znajdowały się lokale kwaterunkowe. PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA Mogą się o nią ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Program premiowy jest skierowany m.in. do osób fizycznych (również właścicieli domów jednorodzinnych), wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych (w tym spółdzielni mieszkaniowych i spółek) oraz jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych). Premia przysługuje tylko inwestorom, którzy termomodernizację finansują kredytem a nie pokrywają jej kosztów tylko ze środków własnych. Premia stanowi spłatę części kredytu – 20% kwoty, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.  PREMIA REMONTOWA Ta premia adresowana jest do właścicieli lub zarządców, którzy decydują się przeprowadzić remont budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków. Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.  PREMIA KOMPENSACYJNA Z premii może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne. Premię kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego. Przysługuje ona inwestorom korzystającym ze środków własnych lub kredytu z premią remontową. Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 roku w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.   Szczegółowe informacje oraz regulaminy i wzory wniosków można znaleźć na stronie BGK

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Właściciele budynków mieszkalnych, którzy przeprowadzają remonty i termomodernizacje mogą skorzystać z premii na te działania. Z kolei premię kompensacyjną mogą otrzymać właściciele budynków, w których znajdowały się lokale kwaterunkowe.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Mogą się o nią ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Program premiowy jest skierowany m.in. do osób fizycznych (również właścicieli domów jednorodzinnych), wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych (w tym spółdzielni mieszkaniowych i spółek) oraz jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jednostek budżetowych). Premia przysługuje tylko inwestorom, którzy termomodernizację finansują kredytem a nie pokrywają jej kosztów tylko ze środków własnych. Premia stanowi spłatę części kredytu – 20% kwoty, jednak nie więcej niż:

  • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.  

PREMIA REMONTOWA

Ta premia adresowana jest do właścicieli lub zarządców, którzy decydują się przeprowadzić remont budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe wyłącznie z własnych środków. Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.  

PREMIA KOMPENSACYJNA

Z premii może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne. Premię kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego. Przysługuje ona inwestorom korzystającym ze środków własnych lub kredytu z premią remontową. Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 roku w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.  

Szczegółowe informacje oraz regulaminy i wzory wniosków można znaleźć na stronie BGK

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk