Graficzny nagłówek podstrony

Prelegenci

Prof. Łukasz Pohl

Profesor nauk prawnych specjalizujący się w materialnym prawie karnym, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2008 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne. Od 2008 jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast w latach 2009–2015 był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którego wcześniej był doktorantem i adiunktem w Katedrze Prawa Karnego. Od 2008 kieruje Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2016 kieruje Sekcją Prawa Karnego w  Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Dr Zbigniew J. Król

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskał tam tytuł doktora nauk medycznych. Jest pediatrą oraz specjalistą w dziedzinach: zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej.

Ukończył liczne szkolenia z organizacji, zarządzania i kształcenia w ochronie zdrowia (m.in. 1994 – Europa Zachodnia, 1995 – Belgia, Austria, 1996/97 – CM UJ Kraków, 1997 – Uniwersytet Harvarda USA, 2001 – USA, 2007/08 – Warszawa, Paryż).

Po ukończenia studiów pracował jako starszy asystent w Klinice Nefrologii Pediatrycznej PSK we Wrocławiu (1990-1996) oraz jako lekarz rodzinny w Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM (1994-1996). Od 1996 do 2000 r. był dyrektorem SPZOZ „Śródmieście”  w Krakowie i  prezesem Fundacji Zdrowia Publicznego (1999-2000). W latach 2000-2009 pracował jako adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ. W tym czasie (2007-2009) był również zastępcą dyrektora w Agencji Oceny Technologii Medycznych. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016).

Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health).

16 lutego 2017 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

Mł. Insp. Grzegorz Napiórkowski

Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy  Głównej Policji  

Dr Szymon Słotwiński

Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Dr Łukasz Dubiński

Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Dr Marcin Warchoł

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, adwokat. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie. W latach 2006 – 2007 był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego.

Jest zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW, wiceprezesem Fundacji Ius et Lex oraz opiekunem naukowym koła studentów na Wydziale Prawa i Administracji UW “Dobro Wspólne”.

Stypendysta Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech w dziedzinie prawa karnego.

Autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

 

Dr Piotr Jóźwiak

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UAM – autor pracy doktorskiej z zakresu prawa karnego i prawa sportowego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w kilku dziedzinach prawa wydanych w pracach zbiorowych i renomowanych czasopismach, członek redakcji „Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego”. Jako pracownik naukowy jest adiunktem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Do grudnia 2014 prowadził kancelarię adwokacką. W latach 2013 – 2014 wiceprezes KS Unia Leszno. W latach 2008 – 2012 członek Rady Programowej TVP Poznań.

 

Marek Posobkiewicz 

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia. Specjalista w dziedzinie medycyny hiperbarycznej. Stale wykonuje pracę dla Medical Radio – ogólnoświatowego system radiostacji umożliwiający świadczenie nieodpłatnych usług telemedycznych dla załóg statków znajdujących się na morzu. Tłumacz z języka niemieckiego. Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a następnie zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego. Od sierpnia 2012r. pełni obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. W 2005 r. jako stypendysta rządu japońskiego i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio brał udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej i mediów m.in. w telewizji publicznej w Japonii, Australii i Nowej Zelandii. W 2008 r. ukończył wyższy kurs obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Od lipca 2006 do listopada 2007 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 r. poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji. W pracy parlamentarnej zajmował się m.in. sprawami polonijnymi, repatriacją Polaków z Kazachstanu oraz budową wizerunku Polski za granicą. Pracował  w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz  Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

Był też członkiem kilku stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, w tym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, czy Zespołu Parlamentarnego do spraw Białorusi. Pełnił też funkcję przewodniczącego Polsko-Islandzkiej, oraz wiceprzewodniczącego Polsko-Serbskiej i Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk