Graficzny nagłówek podstrony

Prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby skazane

Osoby skazane prawomocnymi wyrokami Sądu wykonują następujące prace społecznie użyteczne:

  • poprawa czystości w mieście
  • prace fizyczne na rzecz miasta
  • likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta
Opublikował: Bartosz Kaźmierczak kontakt: bkazmierczak@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk