Graficzny nagłówek podstrony

Pozostałe przypadki zajęcia fragmentu Rynku

Zajęcie fragmentu Rynku podlega opłacie, odpowiednio:

  • za czasowe zajęcie powierzchni na cele związane z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz prowadzenie innych robót budowlanych - jak za zajęcie pasa drogi powiatowej,
  • za umieszczanie na budynkach po spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - jak za zajęcie pasa drogi powiatowej,

Ustawianie na płycie Rynku i w obrębie przyległych ulic urządzeń, reklam, punktów handlowych itp. bez wymaganej zgody jest zatem nielegalne.

Czasowe zajęcie pasa drogowego (placu publicznego) wiąże się z wniesieniem stosownej opłaty określonej w zezwoleniu na zajęcie. Wnioski o wydanie zezwolenia należy składać w Wydziałe Rozwoju w Lesznie, przy ul. Słowiańskiej 16 

Informacje i wzory wniosków o wydanie zgody na czasowe zajęcia pasa drogowego

http://www.bip.leszno.pl/dokument/4812

Więcej informacji pod nr tel.: tel.65 537 36 85

0 Koszyk